Group 2

Hannah Ryggen, Mors hjerte, 1947 Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum, Trondheim © Hannah Ryggen/Bildupphovsrätt 2015

Hannah Ryggen

Världen i väven

31.10 2015 – 6.3 2016

Malmö

Hannah Ryggen (1894−1970) är en av 1900-talets mest betydelsefulla konstnärer. Utställningen, som är producerad i samarbete med Nasjonalmuseet i Oslo, följer upp ett förnyat intresse för Ryggens figurativa och engagerade modernism.

Bilder

Hannah Ryggen, Vi lever på en stjerne
Hannah Ryggen, Vi lever på en stjerne, 1958 © Hannah Ryggen/Bildupphovsrätt 2015. Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum.Photo: Steffen Wesselvold Holden
Hannah Ryggen, Schweden, 1946 Privat ägo © Hannah Ryggen/Bildupphovsrätt 2015