Oljemålning i blått, gult, svart, vitt

Anna Sjödahl, Centraldatorn i Sundsvall, 1978 © Anna Sjödahl. Foto: Moderna Museet

Tillgänglighets­redogörelse

Vi strävar efter att så många som möjligt ska kunna använda Moderna Museets webbplats och ta del av dess innehåll. På den här sidan beskriver vi hur Moderna Museet uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från Moderna Museet som inte är tillgängligt för dig kan du meddela oss på tillganglighet@modernamuseet.se.

All inkommen e-post läses, men svarstiden variera beroende på arbetsbörda. E-post som inkommer på kvällar och helger läses normalt nästa helgfria vardag.

Kontakta oss om du hittar fler brister

Meddela oss om du hittar fler brister än de vi listar nedan och som hindrar dig från att ta del av vår webbplats, eller om du upplever att vi inte uppfyller lagen. Det är viktig information som vi använder i vårt tillgänglighetsarbete. Anmäl brister på webbplatsen till tillganglighet@modernamuseet.se.

Kontakta tillsynsmyndigheten

Om du inte är nöjd med hur vi uppfyller kraven på tillgänglighet kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det. De har ansvaret för tillsyn av lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.
Kontakta Myndigheten för digital förvaltning

Innehåll som inte är tillgängligt

Innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.

Bristande förenlighet med lagkraven

Korrekt språk-markering för till exempel utställningsnamn saknas. Vissa av våra utställningar har engelska namn och ska därför ha engelsk språkmarkering även på svenska sidor. Möjlighet att märka ut rätt språk för enskilda fält saknas idag och kan därför orsaka problem för uppläsande hjälpmedel.

Att använda webbplatsen med uppläsande hjälpmedel

Det saknas alternativ text för en del bilder på webbplatsen.

Formulären är inte helt tillgängliga

Formulär saknar klickbara fältetiketter för att särskilja inmatningsfält. Formulär saknar tydliga hänvisningar vid felmeddelanden. Formulären saknar tydlig fokusering.

Filmer och ljud

Kravet för tillgängliga filmer och ljud gäller för material publicerat efter den 23 september 2020. De filmer och ljud på webbplatsen som är publicerade innan 23 september omfattas inte av kraven. Moderna Museet strävar dock efter att ändå göra så stor del av materialet som möjligt tillgängligt och noterar därför dessa brister:

  • Det saknas textning på vissa filmer.
  • Det saknas ljudbeskrivningar (syntolkningar) av filmer.
  • Det saknas alternativ representation (i form av text) av podcast-avsnitt.

Valideringsfel i koden

Det förekommer valideringsfel i koden och felaktig rubrikstruktur.

Externa tjänster

Moderna Museet använder en extern tjänst för bokning av bord i restaurangen. I denna tjänst finns brister gällande tillgänglighet, framförallt gällande otillräcklig kontrast och bristande möjlighet att navigera med hjälp av tangentbordet.

Moderna Museet använder idag en extern webbtjänst för att hantera annonsering och ansökningar av lediga tjänster. Det är inte tillgänglig än.

Moderna Museet använder en extern videospelare. Information om videospelarens funktioner är inte tillräcklig. Spelaren är en tredjepartslösning som ligger utanför vår kontroll och vi kan inte påverka dess funktionalitet. Vi planerar inte att byta ut videospelaren för närvarande.

Oskäligt betungande anpassning

Moderna Museet åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för följande innehåll.

Bilder

En stor del av innehållet på modernamuseet.se är bilder av konstverk. Att skriva bra beskrivande alt-texter, som inte är en subjektiv tolkning av verket, kräver mycket resurser. På äldre sidor kan det förekomma bilder utan alt-texter.

Filmer och ljud

På grund av att textmassan är så pass omfattande kommer vi inte att undertexta podcasts och inte heller dokumentationer av programverksamhet såsom paneldebatter, längre konstnärssamtal, föreläsningar, och lecture performances.

Hur vi har testat webbplatsen

Vi har låtit en extern konsult göra en oberoende granskning av webbplatsen. Senaste bedömningen gjordes 13 augusti 2020.

Redogörelsen uppdaterades den 3 mars 2023.

Publicerad 4 september 2020 · Uppdaterad 29 februari 2024