Moderna Museet är öppet men ditt museibesök kanske blir lite annorlunda just nu. Vi vidtar åtgärder för att minska smittspridning av coronaviruset. Förköpsbiljett krävs av alla besökare. Läs mer om vad som gäller inför ditt besök

Kvällsbild av Moderna Museet Malmös fasad

Foto: Linnea Svensson Arbab/Moderna Museet

Kontakta Moderna Museet Malmö

Har du synpunkter eller vill fråga något så är du välkommen att kontakta oss här!

Ärende

Meddelande

Ditt namn

Din e-post

 Jag godkänner att mina uppgifter hanteras av Moderna Museet

Hantering av personuppgifter

För att du ska kunna få svar från oss behöver vi hantera dina personuppgifter (exempelvis namn och e-postadress). Vi hanterar dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR). Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter: Moderna Museets integritetspolicy

Hantering av e-post

All inkommen e-post läses. För de e-brev som föranleder svar kan svarstiden variera beroende på arbetsbörda. E-post som inkommer på kvällar och helger läses normalt nästa helgfria vardag.

Allmän handling

I princip all post till Moderna Museet blir allmän handling. Det innebär bland annat att allmänheten och massmedia har rätt att begära att få ta del av innehållet.

Publicerad 8 oktober 2015 · Uppdaterad 27 juli 2020