The artist holding a cat
Lotte Laserstein, Självporträtt med katt, 1928 Leicester Museums & Galleries Foto: Albin Dahlström/Moderna Museet. © Leicester Museums & Galleries/Bridgeman Images/TT Bildupphovsrätt 2023

Lotte Laserstein — Ett delat liv

Malmö, 6.5 2023 – 1.10 2023

Den tysk-svenska banbrytande konstnären Lotte Laserstein (1898–1993) är en av konstvärldens mest spännande återupptäckter. ”Ett delat liv”, som presenteras i museets stora turbinhall, är den hittills största utställningen med Lasersteins konst i Norden. Utställningar i Berlin, Frankfurt och Kiel har lockat en bred publik att utforska den länge bortglömda konstnären och givit henne en plats i 1900-talets konsthistoria. Dessa utställningar har dock främst fokuserat på Lasersteins verk från 1920-talet fram till 1930-talets början; perioden innan hon tvingades lämna Tyskland och leva i Sverige. ”Ett delat liv” belyser i lika hög grad de mångsidiga verk som Laserstein skapade i exil i Sverige som hennes tidigare produktion från Tyskland.

Lotte Lasersteins konstnärliga karriär började i Berlin på 1920-talet. Efter att hon 1927 tagit examen vid Berlins konstakademi – som en av de första kvinnorna – lyckades hon snabbt göra sig ett namn på stadens konstscen. Med personliga ateljéscener och porträtt av urbana, emanciperade kvinnor, fångade Laserstein en tidsanda. Vid en första anblick delar hennes verk drag med stilriktningen ”Nya sakligheten”. Men Laserstein överdrev och karikerade inte – i hennes verk finns istället en intim realism som flätar samman målartradition med modern tematik. De målningar som skapades i Berlin, där Laserstein skildrar sin roll som konstnär och visar på de många sidorna hos Weimarrepublikens moderna ”nya kvinna” – visar sig vara underligt dagsaktuella, särskilt mot bakgrund av pågående diskussioner kring genus och queerhet.

Den framgång som de tyska konstkritikerna förutspådde och tillskrev Lotte Laserstein på 1920-talet fick ett abrupt slut 1933, med nazisternas maktövertagande. Som judinna blev Laserstein alltmer utestängd från det offentliga konstlivet. Tack vare en inbjudan till en utställning från Galerie Moderne i Stockholm, lyckades hon 1937 ta sig själv och några av sina viktigaste verk till Sverige, där hon skulle komma att tillbringa största delen av sitt yrkesverksamma liv. I Sverige kunde Lotte Laserstein skapa sig en ny tillvaro som porträtt- och landskapsmålare.

–  Under fem decennier producerade Laserstein en extremt omfattande, tematisk och stilistiskt mångsidig samling verk, som alltså endast delvis belysts i tidigare presentationer, konstaterar utställningens curatorer Iris Müller-Westermann och Anna-Carola Krausse. Och fortsätter:
I vår utställning tillskrivs denna period av Lasersteins liv och arbete samma status som tiden i Berlin. Genom Lasersteins representativa beställningsporträtt, expressiva självporträtt, rörande skildringar av andra emigranter samt landskap och stadsbilder, är det möjligt att spåra exilens villkor. Lasersteins svenska produktion väcker frågor kring vad det innebär att ha förlorat sin egen kulturella och sociala miljö och behöva söka fotfäste i ett nytt samhälle. Mot bakgrund av vår samtids globala migrationsrörelser blir Lasersteins verk, som skapades i svensk exil, ett viktigt bidrag till dialog kring dessa frågor.

Även om Laserstein lyckades utföra många viktiga porträtt på beställning – bland hennes klienter fanns välkända personligheter inom aristokratin såväl som inom politiken, näringslivet och kulturen – och även om hon fortfarande kunde försörja sig på sin konst, förblev Lasersteins erkännande på den svenska konstscenen begränsat. Förmodligen bidrog hennes konsekventa fasthållande vid realismen under efterkrigsdecenniernas dominans av konstnärlig abstraktion, till att hon inte fick ett större genombrott i Sverige.

Lotte Lasersteins beskrev sitt liv och sin karriär med orden ”Med räddningen till Sverige bröts mitt liv itu”. Denna delning har fått prägla utställningens struktur. Den första delen tillägnas Lasersteins tid i Berlin; centrala verk skildras hennes konstnärliga början och första framgångar i Weimarrepubliken. Den andra delen uppmärksammar Lasersteins år i Sverige.

”Lotte Laserstein – Ett delat liv” visas på Moderna Museet Malmö från den 6 maj till 1 oktober 2023. Därefter på Moderna Museet i Stockholm från 11 november 2023 till 14 april 2024.

Curatorer: Iris Müller-Westermann, f.d. museichef för Moderna Museet Malmö och nuvarande senior intendent på Moderna Museet i Stockholm och Anna-Carola Krausse, konsthistoriker och Lasersteinexpert, Berlin.

Med stöd från Mannheimer Swartling, Barbro Osher Pro Suecia Foundation, Jacob Wallenbergs Stiftelse, Särskilda fonden. Tack till The Lotte Laserstein Exhibition Circle.

För mer information, kontakta: Alexandra Giertz, kommunikationsansvarig
tel 0734-228739
press.malmo@modernamuseet.se

Gemensam pressvisning torsdag 4 maj Moderna Museet Malmö och Malmö Konstmuseum

Den 4 maj bjuder Moderna Museet och Malmö Konstmuseum in till gemensam pressträff inför öppnandet av två kommande utställningar. Pressträffen börjar på Modern Museet med en presentation av utställningen Lotte Laserstein – Ett delat liv och fortsätter sen på Malmö Konstmuseum med en presentation av utställningen Tal R och Mamma Andersson – Runtom Hill. Transport mellan institutionerna erbjuds för journalister som vill vara med på båda pressvisningarna.

10.00 Pressvisning på Moderna Museet Malmö av utställningen Lotte Laserstein – Ett delat liv i närvaro av curatorerna Iris Müller-Westermann och Anna Carola Krausse samt museichef Elisabeth Millqvist.

Kaffe, the och smörgåsar serveras.

11.30 Transport till Malmö Konstmuseum.

12.00 Pressvisning på Malmö Konstmuseum av utställningen Tal R och Mamma Andersson – Runtom Hill. På plats: Karin Mamma Andersson, Tal R, Kirse Junge-Stevnsborg och Marcus Pompeius.

Anmälan till pressvisning senast 2 maj till Alexandra Giertz på a.giertz@modernamuseet.se eller Disa Torbjörnsdottir (Malmö Konstmuseum) på disa.torbjornsdottir@malmo.se. Ange om du vill delta i båda pressvisningarna eller enbart en av dem samt om du önskar transport från Moderna Museet till Malmö Konstmuseum. Pressvisningen är för journalister eller skribenter som har i uppdrag att rapportera om utställningarna. Vid anmälan ber vi dig ange för vilken tidning eller medium du skriver.

Naken kvinna framför spegel
Lotte Laserstein, Framför spegeln, 1930/1931 Courtesy of Agnes Gallery, London
Foto ©Lotte-Laserstein-Archiv Krausse, Berlin
Bildupphovsrätt 2022
The artist holding a cat
Lotte Laserstein, Självporträtt med katt, 1928 Leicester Museums & Galleries Foto: Albin Dahlström/Moderna Museet. © Leicester Museums & Galleries/Bridgeman Images/TT Bildupphovsrätt 2023
målning med kvinna och två barn i bakgrunden
Lotte Laserstein, Thines Ahlcrona-Ohlsén, 1939 Foto: Helene Toresdotter © Lotte Laserstein
Bildupphovsrätt 2023
målning med kvinna som målar vis staffli
Lotte Laserstein, Självporträtt vid staffliet, 1938 Photo: Lotte Laserstein Archiv Krausse, Berlin ©Lotte Laserstein
Bildupphovsrätt 2023
målning av kvinna med bebyggelse i bakgrunden
Lotte Laserstein, Självporträtt i ateljén på Friedrichsruher Straße, 1927 Foto: Lotte Laserstein Archiv Krausse, Berlin ©Lotte Laserstein
Bildupphovsrätt 2023
målat självporträtt av kvinna
Lotte Laserstein, Självporträtt framför ”Kväll över Potsdam”, 1950 Foto: Albin Dahlström/Moderna Museet
©Lotte Laserstein
Bildupphovsrätt 2023
målning av flicka med puderdosa
Lotte Laserstein, Rysk flicka med puderdosa, 1928 Photo: Albin Dahlström/Moderna Museet
©Lotte Laserstein
Bildupphovsrätt 2023
målning av kvinna med parasoll
Lotte Laserstein, Nora Bigner, 1938 Photo: Lotte Laserstein Archiv Krausse, Berlin
©Lotte Laserstein
Bildupphovsrätt 2023
målning med två kvinnor
Lotte Laserstein, Målaren och Madeleine vid staffliet, 1947 Foto: Lotte Laserstein Archiv Krausse, Berlin
©Lotte Laserstein
Bildupphovsrätt 2023
målning med mansansikte
Lotte Laserstein, Man från Mongoliet, 1927 Foto: Albin Dahlström/Moderna Museet
©Lotte Laserstein
Bildupphovsrätt 2023
målning med konstnär och modell
Lotte Laserstein, Jag och min modell, 1929/30 Foto:Albin Dahlström/Moderna Museet. Lotte Laserstein Archiv Krausse, Berlin
©Lotte Laserstein Courtesy of Agnews, London
Bildupphovsrätt 2023
målning med konstnär och nakenmodell
Lotte Laserstein, I min ateljé, 1928 Foto: Lotte Laserstein Archiv Krausse, Berlin
©Lotte Laserstein
Bildupphovsrätt 2023
målning med sittande man
Lotte Laserstein, Emigranten, Dr Walter Lindenthal, 1941 Foto: Helene Toresdotter/Malmö Konstmuseum ©Lotte Laserstein

Bildupphovsrätt 2023
målning av sittande dam klädd i päls
Lotte Laserstein, Dam i päls (galleristen Signe Schultz), 1941 Foto: Michelangelo Miskulin
©Lotte Laserstein
Bildupphovsrätt 2023
målning med två pojkar
Lotte Laserstein, Bröderna Gedin, 1942 Foto: Albin Dahlström/Moderna Museet
©Lotte Laserstein
Bildupphovsrätt 2023
målning med tre barn
Lotte Laserstein, Barn med skrinda, 1932 Foto: Lotte Laserstein Archiv Krausse, Berlin
©Lotte Laserstein Courtesy Daxer&Marschall, München
Bildupphovsrätt 2023
målning med fem personer
Lotte Laserstein, Aftonsamtal, 1948 Foto: Lotte Laserstein Archiv Krausse, Berlin
©Lotte Laserstein
Bildupphovsrätt 2023
porträtt av kvinnoansikte
Lotte Laserstein, Rysk flicka, ca 1928 Foto: Albin Dahlström/Moderna Museet
©Lotte Laserstein Bildupphovsrätt 2023
två kvinnor står framför en målning
Lotte Laserstein, Curatorerna Iris Müller-Westermann och Anna-Carola Krausse, 2023 Foto: Helene Toresdotter/Moderna Museet Bildupphovsrätt 2023