Moderna Museet är öppet men ditt museibesök kanske blir lite annorlunda just nu. Vi vidtar åtgärder för att minska smittspridning av coronaviruset. Läs om vad som gäller inför ditt besök

Foto: Albin Dahlström/Moderna Museet

Moderna Museet i Stockholm

Kontakta museet

Telefonväxel

08-5202 3500

Kontaktformulär

Kontakta Moderna Museet i Stockholm

Besöksadress

Skeppsholmen, Stockholm. Huvudentré: Exercisplan 4.

Postadress

Moderna Museet
Box 16382
SE-103 27 Stockholm

Leveransadress

Moderna Museet
Slupskjulsvägen 7–9
111 49 Stockholm

Faktureringsadress

Här finns information om hur du gör om du ska skicka en faktura till oss: faktureringsuppgifter

Bokningen

08-5202 3501
(tisdag–fredag 10–12)
Bokningstelefonen är stängd hela juli.
Kontakta bokningen via e-post:
bokavisning@modernamuseet.se
eller bokningsformuläret: boka visningar

Press

press@modernamuseet.se
Pressrummet

Butiken

08-5202 3506
butik.info@modernamuseet.se
Webshoppen

Restaurangen

08-5202 3664
info@momumat.se
Restaurangen

Hyra lokaler

08-5202 3612,
m.bjorndal@modernamuseet.se
m.jonsfjord@modernamuseet.se
Hyra lokaler

Moderna Museets Vänner

08-5202 3650
mmv@modernamuseet.se
Moderna Museets Vänner

Bildbyrån

08-5202 3617
bildbyran@modernamuseet.se
Bildbyrån

Boka forskarbesök

Till samlingen:
samlingen@modernamuseet.se
Till arkivet:
registrator@modernamuseet.se
Forskning på Moderna Museet

Konstbiblioteket

08-5195 4352 (tis-tors kl 13-17)
konstbiblioteket@nationalmuseum.se
Konstbiblioteket

Fax

08-678 1601

Utlån

Kristina von Knorring, lånesamordnare
k.vonknorring@modernamuseet.se
Utlån

Deposition

Johanna Holm Norrvik, depositionsansvarig
j.holmnorrvik@modernamuseet.se
Deposition

Publicerad 22 maj 2015 · Uppdaterad 18 juni 2020