Tre personer som sitter vid ett bord.

Bahareh Mirhadi, Better safe and sorry detaij av performance, 2018. Foto: Ana María Bermeo/Moderna Museet

Better safe and sorry

22.11 2018

Malmö

Better safe and sorry är ett nytt verk och konstnärligt samarbete av Malmöbaserade konstnären Bahareh Mirhadi och konstnären Arash Mirhadi i Teheran. De är syskon och blev gemensamt utvalda till Årets residency hos UNICORN – Artists in Solidarity i år. Verket konstruerades och genomfördes som en del av utställningen Weekly Mass på Skånes konstförening. Simona Dumitriu och Tawanda Appiah, curatorer för Weekly Mass, modererar ett konstnärssamtal med Bahareh och Arash Mirhadi på Moderna Museet Malmö.

Konstverket som de hade planerat arbeta med tog upp frågor om samarbete, familjeminnen, kontroll och de skillnader som distansen tar fram. När Arash Mirhadis visumansökan, och senare överklagande avvisades, blev distansen en metod som tvingades på dem. Dessutom blev kraften och kontrollen från institutionerna utgångspunkten för deras installation och performanceverk. Kontroll och institutionaliserad misstro förstör relationer och om och om igen upprätthåller maktens pyramid. Schengen/EU använder profilering som ett verktyg för att hindra rörlighet och tillgänglighet när dessa saker efterfrågas av  invånare i länder som anses vara ”en risk” enligt rådande migrationslagstiftning.

Vad är viktigare, frihet eller säkerhet? Det är en av nyckelfrågorna som tas upp av konstnärerna i det gäckande rummet i deras installation. Det är även en av de nyckelfrågor som ramar in deras samtal på Moderna Museet Malmö. Samtalet modereras av Simona Dumitriu och Tawanda Appiah, curatorer för Weekly Mass, som kommer att adressera Bahareh och Arash senaste arbete i deras individuella såväl som gemensamma praktiker.

”Konsten att mötas”
Skånes konstförening är en av 20 konstföreningar i Sverige som deltar i riksförbundet Sveriges Konstföreningars landsomfattande projekt ”Konsten att mötas”, som ger konstföreningarna möjlighet att mötas och ställa ut nyanlända och utlandsfödda konstnärer.

”Konsten att mötas” genomförs i samverkan med KRO/KLYS och deras pågående projekt Konsten att delta: bild och form och studieförbundet Sensus. Projektet finansieras av PostkodStiftelsen. Tack till Unicorn Artists in Solidarity, Sveriges Konstföreningar.

Konstnärssamtalet är organiserat av Skånes konstförening och Moderna Museet Malmö som en del av Konsten att mötas, med Moderna Museet Malmö som värd.

Skånes konstförenings verksamhet presenteras med stöd av Region Skåne, Malmö Stad, Kulturrådet och ABF.

Konsten att mötas