Moderna Museets årskort Foto: Märta Thisner

Årskort

Med Årskortet får du får fri entré till alla utställningar under ett helt år. Köp ditt årskort i dag och besök oss så många gånger du vill!

Du kan köpa årskortet online eller i informationsdisken på Moderna Museet i Stockholm. Årskortet kostar 375 kr för ett år och gäller ett år från det datum du köper kortet. Det gäller både på Moderna Museet i Stockholm och på Moderna Museet Malmö. Årskortet är personligt och skall visas för en museivärd när du besöker museet. När du köper årskortet blir du även medlem i Klubb Moderna. Med Årskortet kan du gå direkt till utställningarna och samlingen, du behöver inte gå via informationsdisken. Du får också ett nyhetsbrev så du vet vad som händer på Moderna Museet.

Årskort: 375 kr

 

 

Köp presentkort

Presentkortet skickas som en PDF med värdekod. Ange mejladress till den du vill ska få presentkortet, alternativt till dig själv om du vill överlämna det själv. Vid Avsändare, ange namnet på den som är givare.

 
 

 

Lös in presentkort

För att lösa in ditt presentkort, fyll i värdekoden samt din mejladress och ditt personnummer. Klicka endast en gång på skicka-knappen.

 
 

 

Publicerad 31 mars 2023 · Uppdaterad 26 juni 2023