Group 2

augusti

 • Guidad visning

Warhol 1968, Majlis Agbeck, Johan Röing&Blue Is the Color of Your Eyes

På svenska

 • Familj
 • Tips

Familjeverkstad

På svenska

 • Guidad visning

Swedish fika-visning

På engelska

 • Guidad visning
 • Tips

Swedish fika-visning

På svenska

 • Guidad visning
 • Tips

Speciallördag! Curatorvisning av Warhol 1968

På svenska

 • Samtal
 • Tips

Speciallördag! Samtal om skivomslagskonst med Rockdoc

På svenska

 • Musik
 • Tips

Speciallördag! Mary Anne´s Polar Rig