Foto av flera personer som sträcker upp händer

Stillbild från filmen Animal Shadow, 2022 Regi Jerry Carlsson

Cinema Walk

Film på museet

23.9 – 27.9 2022

Malmö

Moderna Museet Malmö deltar i Cinema Walk under filmfestivalen Nordisk Panorama 2022. I museets entré visas under öppettid filmen Skuggdjur av Jerry Carlsson.