Foto av performance med kvinna och trädockor

Julia Bondesson, Ur performance "Vagga mina ben", 2021 Foto: Helene Toresdotter

Julia Bondesson – Performance

Performance

23.10 – 23.10 2021

Malmö

Utställningen Julia Bondesson – Vagga mina ben invigs lördagen den 23 oktober genom att konstnären genomför en performance i utställningen.

Bondesson intresserar sig för det symbiotiska förhållandet mellan kropp och själ. Hon är bland annat inspirerad av kinesisk filosofi och kroppsligt lärande där ett aktivt samarbete mellan sinne och fysisk kropp står i fokus för utveckling. Genom sina performativa verk belyser konstnären en animistisk inställning där skillnaden mellan objekt och subjekt luckras upp. Bondesson hänvisar till den performativa aktiviteten och sitt samspel med skulpturerna som ”en dans”, där en intim och emotionell relation uppstår mellan verken och konstnären. Skulpturerna blir till ambivalenta karaktärer – samtidigt föremål och levande varelser.