Moderna Museet är öppet men ditt museibesök kanske blir lite annorlunda just nu. Vi vidtar åtgärder för att minska smittspridning av coronaviruset. Förköpsbiljett krävs av alla besökare. Läs mer om vad som gäller inför ditt besök

Av professor Stig Blomberg utförd skiss till brunn på Stortorget.1962 Foto: Malmö Stadsarkiv

Markings – performativa konstvandringar

Hanni Kamaly spårar ideologier och maktrelationer i Malmös offentliga rum

21.8 – 17.10 2020

Malmö

Följ med Moderna Museet Malmö och konstnär Hanni Kamaly ut på stan och se några av våra offentliga platser och konstverk i ett nytt ljus. Under hösten beger vi oss ut på Malmös gator och torg. Vandringarna pågår i 45 minuter och börjar och slutar vid ingången till Moderna Museet Malmö.

Hur en stad är formad — vad dess gator heter och vilken konst som visas där — speglar hur politiska strömningar och värderingar haft inflytande under olika tidsperioder. Samma gäller för konstmuseernas samlingar där en del människor porträtteras som namngivna subjekt medan andra framställs som anonyma kroppar. I våra gemensamma rum förevigas ett urval historiska fragment medan annat tillåts falla i glömska, några människor ges röst medan andra förblir stumma.

Den uppmärksammade och Malmöbaserade konstnären Hanni Kamaly spårar i sina performativa konstvandringar, hur skiftande ideologier och maktrelationer format staden Malmö. Tillsammans besöker vi ett urval platser i staden. Platser som många av oss passerar varje dag, men troligtvis utan att fundera nämnvärt över deras kopplingar till Carl von Linnés systematisering av djur- och växtriket, Ostindiska Companiets lukrativa handelstrafik till Kina eller den danska drottningen Lovisa Ulrikas ”kuriosa civiliseringsprojekt”— den förslavade pojken Gustav Badin.

Hanni Kamaly har under senare år uppmärksammats för filmer, skulpturer och performance som gestaltar hur människor berövats mänsklighet och agens. Hennes konst följer rasismens och kolonialismens verkningar in i vår egen tid. I hennes verk sammanförs upptäckter i historiska arkiv och samlingar med populärkulturella yttringar i reklam, tv-serier, spelfilm och musik. I centrum för konstnärens undersökningar står den mänskliga kroppen, såväl som subjektets boning och som projektionsyta för kulturella normer och maktstrukturer.

Händelser

 • Performance
 • Tips

Markings – performativa konstvandringar

På engelska, På svenska

 • Performance
 • Tips

Markings – performativa konstvandringar

På engelska, På svenska

 • Performance
 • Tips

Markings – performativa konstvandringar

På engelska, På svenska

 • Performance
 • Tips

Markings – performativa konstvandringar

På engelska, På svenska

 • Performance
 • Tips

Markings – performativa konstvandringar

På engelska, På svenska

 • Performance
 • Tips

Markings – performativa konstvandringar

På engelska, På svenska

 • Performance
 • Tips

Markings – performativa konstvandringar

På engelska, På svenska

 • Performance
 • Tips

Markings – performativa konstvandringar

På engelska, På svenska