Foto av modell till fontänskulptur.

Av professor Stig Blomberg utförd skiss till brunn på Stortorget.1962 Foto: Malmö Stadsarkiv

Markings – performativa konstvandringar

Hanni Kamaly spårar ideologier och maktrelationer i Malmös offentliga rum

21.8 2020 – 17.10 2020

Malmö

Följ med Moderna Museet Malmö och konstnären Hanni Kamaly ut på stan och lär känna Malmös offentliga platser och konstverk på nya sätt. Under höstmånaderna augusti-oktober beger vi oss ut till gator, parker och torg – till platser som många av oss känner väl men som vi nu får betrakta i ett nytt ljus. Vandringarna pågår i 45 minuter och börjar och slutar vid ingången till Moderna Museet Malmö.

Hur en stad ser ut och vilken konst som visas där speglar både den ekonomiska makten och hur politiska strömningar och värderingar haft inflytande under olika tidsperioder. Samma gäller för konstmuseernas samlingar där ett urval människor porträtteras som namngivna subjekt medan andra avbildas som anonyma kroppar. I våra gemensamma rum förevigas några få historiska fragment medan annat tillåts att falla i glömska, några människor har röst medan andra förblir stumma.

I sina performativa konstvandringa spårar den uppmärksammade konstnären Hanni Kamaly hur skiftande ideologier och maktrelationer format staden Malmö. Tillsammans besöker vi platser som många av oss passerar dagligen, men sannolikt utan att fundera över dess kopplingar till Carl von Linnés systematisering av djur- och växtriket och Ostindiska Companiets lukrativa sjöhandel med Asien.  Många av oss har nog inte heller uppmärksammat närvaron av drottning Lovisa Ulrikas ”kuriosa civiliseringsprojekt”, Couchi (ca 1747-1822), en förslavad pojke som drottningen fick i gåva och döpte om till Gustav Badin.

Hanni Kamaly har under senare år uppmärksammats för filmer, skulpturer och performance som på olika sätt gestaltar hur människor berövats röst, handlingsutrymme och mänsklighet. Hennes konst följer rasismens och kolonialismens verkningar in i vår egen tid. Upptäckter i historiska arkiv och samlingar sammanförs i hennes konst med populärkulturella yttringar i reklam, tv-serier, spelfilm och musik. I centrum för Kamalys undersökningar står den mänskliga kroppen, såväl subjektets boning som projektionsyta för kulturella normer och maktstrukturer.

Varmt välkommen att följa med!