Förköpsbiljett krävs för att se Hilma af Klint – Konstnär, forskare, medium. Det är en av åtgärderna vi vidtar för att minska smittspridning av coronaviruset. Läs om vad som gäller inför ditt besök.

Två dansare framför Simone Fortis Slant Board

Simone Forti, Slant Board, 1961, framförd av Christine Brorsson, Khamlane Halsackda och Jonna Tideman på Moderna Museet Malmö i september 2015. Foto: Sofia Qvarnström

Move This! – Ett symposium om koreografi och performance i relation till visuell konst

27.1 2016

Malmö

I samband med den pågående utställningen Objekt och kroppar i vila och rörelse på Moderna Museet Malmö anordnar museet ett halvdagssymposium i samarbete med Konsthögskolan i Malmö och dess masterutbildning Critical and Pedagogical Studies. Symposiet, som behandlar aspekterna av performance och koreografi i relation till den visuella konsten, presenterar teoretiker, curators och konstnärer.