Två dansare framför Simone Fortis Slant Board

Simone Forti, Slant Board, 1961, framförd av Christine Brorsson, Khamlane Halsackda och Jonna Tideman på Moderna Museet Malmö i september 2015. Foto: Sofia Qvarnström

Move This! – Ett symposium om koreografi och performance i relation till visuell konst

27.1 2016

Malmö

I samband med den pågående utställningen Objekt och kroppar i vila och rörelse på Moderna Museet Malmö anordnar museet ett halvdagssymposium i samarbete med Konsthögskolan i Malmö och dess masterutbildning Critical and Pedagogical Studies. Symposiet, som behandlar aspekterna av performance och koreografi i relation till den visuella konsten, presenterar teoretiker, curators och konstnärer.