foto av fyra musiker som spelar

Offstage Kammarmusikförening, 2023 Foto: Offstage Kammarmusikförening

Offstage Kammarmusikförening

Konsert i utställningen

12.12 2023

Malmö

Möt musiken tillsammans med OffStage Kammarmusikförening. Mitt i utställningen ”Illegal Spirits of Sápmi” i Turbinhallen bjuder vi denna tisdag på musik.

OffStage är en nystartad ideell förening bestående av professionella och idealistiska musiker baserade i Malmö, med en passion för kammarmusik och människor.

OffStage vill skapa kammarmusikkonserter med en social dimension och bygga broar genom klassisk kammarmusik. Syftet är att nå ut till människor som vanligtvis inte kommer i kontakt med
klassisk musik och flytta musiken bort från den traditionella konsertscenen. På nya platser skapas en mer intim och direkt kontakt med lyssnare.

Musiker:

Justina Auskelyte, violin
Katlijn Sergeant, flöjt
Ignas Mazvila, fagott

Konserten möjliggörs genom stöd från Helge Ax:son Johnsons stiftelse.