Moderna Museet Malmö exteriör

Foto: Åke E:son Lindman

Panelsamtal om #metoo och konstinstitutionernas ansvar

11.12 2017

Malmö

Välkommen till ett panelsamtal med representanter från Malmös konstinstitutioner och konsthögskolan med den övergripande frågeställningen: vad innebär #metoo-rörelsen i form av nödvändiga förändringar inom konstområdet?

Som konstinstitutioner och lärosäten har vi tillsammans ett ansvar att vara med och arbeta för att bryta maktstrukturer och tystnadskulturer. Därför bjuder vi – Konsthögskolan i Malmö, Malmö konstmuseum, Malmö konsthall och Moderna Museet Malmö – in till en öppen paneldiskussion om ansvar, åtgärder och möjligheter att bryta kränkande maktstrukturer. Paneldeltagare är Gertrud Sandqvist, rektor för Konsthögskolan i Malmö, Cecilia Widenheim, chef för Malmö konstmuseum, Mats Stjernstedt, chef för Malmö konsthall och Iris Müller-Westermann, chef för Moderna Museet Malmö. Samtalet modereras av Heidi Avellan, politisk chefredaktör och chef för ledarredaktionen på Sydsvenskan/Helsingborgs dagblad. Stort utrymme kommer att lämnas för reflektioner och frågor från publiken.

Ett liknande samtal kommer att arrangeras på Moderna Museet i Stockholm den 13 december.