Museet är tillfälligt stängt med anledning av covid-19-pandemin. Vi öppnar igen 16 juni 2020. Läs mer om museets åtgärder

Lap-See Lam & Wingyee Wu, Mother’s Tongue (still from video), 2018 © Courtesy of the artists & Erik Nordenhake

Samtal: Mother’s Tongue & The Museum of Movements

23.2 2019 – 23.2 2019

Malmö

Hur kan konst nyansera och problematisera frågor om kulturarv, identitet, språk, den Andre, exotifiering och maktrelationerna som finns här emellan? Välkommen till ett samtal med Lap-See Lam och Wingyee Wu, konstnärerna bakom videoverket Mother’s Tongue, när The Museum of Movements (Rörelsernas museum) gästar Moderna Museet Malmö. 

The Museum of Movements är ett blivande nationellt museum för migration och demokrati i Malmö. Museet arbetas långsamt fram, tegelsten för tegelsten i bred dialog med civilsamhällets rörelser och organisationer, aktivister, forskare, ungdomar, det fria kulturlivet och minoritetsgruppers organisationer bland andra. Under två år har teamet bakom museet rest runt i Sverige och arrangerat dialogmöten med syfte att undersöka behovet av ett nytt museum för demokrati och migration samt vilka frågor museet ska ta upp. Det framgick bland annat att det finns behov att vidga förståelsen av kulturarv, berätta nya och gömda historier som berikar förståelsen om demokrati och migration.

Videoverket Mother’s Tongue (2018), som visades på Moderna Museet Malmö fram till 6 januari, lyfter många av dessa frågor. Det tar med betraktaren på en, delvis spekulativ, tidsresa genom den svenska kinakrogens historia och fiktiva framtid. I verket följer vi tre generationer: en dotter, en pensionerad krogägare och en farmor, vars roller sätts på pränt genom deras olika erfarenheter av kinesisk diaspora i Sverige. Berättelsen utgörs av Kinakrogen själv, som här för egen talan och blir en skådeplats där krogens identitet och kulturvärde belyses genom kvinnornas perspektiv.

Tillsammans med konstnärerna samtalar The Museum of Movements projektledare Katya Sandomirskaja om hur konst kan nyansera och problematisera frågor om kulturarv, identitet, språk, den Andre, exotifiering och maktrelationerna som finns här emellan.