Group 2

Katarzyna Kobro och Władysław Strzemiński (detalj), ca 1930–1931 © Archives of Muzeum Sztuki in Łódź

Seminarium om Kobro och Strzemiński

31.5 2018 – 31.5 2018

Malmö

Just nu pågår den omfattande utställningen Kobro & Strzemiński: Ny konst i turbulenta tider i Turbinhallen på Moderna Museet Malmö. För att fördjupa bilden av konstnärsparet, deras samtid och inspirationskällor bjuder vi in till en temaeftermiddag där två framträdande forskare inom området sätter fokus på Katarzyna Kobro och Władysław Strzemiński. Avslutningsvis leder museichef och curator Iris Müller-Westermann ett panelsamtal om de frågeställningar som tagits upp.

Katarzyna Kobro (1898–1951) och Władysław Strzemiński (1893–1952) levde och arbetade i en tid då konsten utvecklades starkt genom de avantgardistiska strömningarna i Europa. Kobro och Strzemiński hade båda täta kontakter med förgrundsgestalterna inom det främsta avantgardet och deras konst påverkades följaktligen av de radikala kretsarna inom framförallt det ryska avantgardet.

Christina Lodder, hedersprofessor i konsthistoria vid University of Kent, har med sin forskning bidragit  till Västeuropas förståelse för utvecklingen av den ryska modernismen med särskilt fokus på den ryska konstruktivismen. Christina Lodder kommer i sitt seminarium med titeln “Abstraction: from Moscow, Vitebsk and Smolensk” berätta om hur Kazimir Malevitj och Vladimir Tatlin inspirerade Kobro och Strzemiński att forma sin teori och praktik. 1914 skapade Tatlin sina första abstrakta verk med hjälp av vardagliga föremål och året efter målade Malevitj sina första Suprematistiska dukar, bestående av enkla geometriska former mot en vit bakgrund. De båda konstnärerna var förgrundsgestalter för den abstrakta konsten i Ryssland det ryska avantgardet och lärare på de nya ryska konstskolorna hade de stort inflytande över yngre konstnärer, däribland Kobro och Strzemiński.

Małgorzata Jędrzejczyk, doktorand och fristående curator vid Jagiellonian University i Kraków, fortsätter temaeftermiddagen med att fokusera på Kobro och Strzemińskis idéer om unistisk skulptur. De hade ett särskilt intresse för rummet och menade att skulpturen lika mycket som att utgöras av en fast massa utgörs av immateriella element som tid och rymd. I sin föreläsning ”Stepping in to space” kommer Małgorzata Jędrzejczyk prata om Kobros fascinerade idéer om synen på skulptur. Kobros och Strzemińskis konstnärliga strategi kom att handla om att utveckla redskap för konstnärlig utveckling inom angränsande områden som exempelvis arkitektur och stadsplanering.

Seminariet sker i samarbete med Polska institutet Stockholm.