Katarzyna Kobro och Władysław Strzemiński (detalj), ca 1930–1931 © Archives of Muzeum Sztuki in Łódź

Seminarium om visionär konst och demokratisk samhällsplanering

30.8 2018 – 30.8 2018

Malmö

Mot bakgrund av den pågående utställningen Kobro & Strzemiński: ny konst i turbulenta tider bjuder vi in till ett seminarium om avantgardekonst och samhällsplanering. Under eftermiddagen kommer Jarosław Suchan, som varit med och kuraterat utställningen, att berätta om konstnärsparets syn på konstens kraft för en ny samhällsordning. Därefter berättar Victoria Percovich Gutierrez från White arkitekter om stadsutveckling och demokrati.

Katarzyna Kobros och Władysław Strzemińskis konstnärskap ses ofta som ett led i den modernistiska strävan efter att nå konstens kärna. Men faktum var att de båda såg konsten som ett verktyg för en ny politik. Enligt dem skulle konsten fungera som modell eller prototyp för nya sätt att organisera såväl individer som att förbättra samhället som helhet?

Kobro och Strzemiński ansåg att de principer och teorier som de utvecklade inom målning och skulptur skulle återspeglas inom arkitektur, stadsplanering och social design, och på så sätt lägga grunden för alla mänskliga aktiviteter och i förlängningen förmå samhället att gå i rätt riktning.

Jarosław Suchan är konsthistoriker, kritiker, curator och chef för Muzeum Sztuki i Łódź, och kommer under sin föreläsning att belysa olika aspekter av denna specifika form av avantgardepolitik.

Därefter följer en föreläsning med Victoria Percovich Gutierrez, processledare med fokus på jämlikhets-, demokrati och delaktighetsfrågor på White arkitekter. Percovich kommer att prata om varför stadens utveckling är avgörande när demokratin krisar. Vad är skillnaden mellan att bara bygga bostäder och att bygga en levande stad? Hon kommer också att prata om hur detta kräver en ansats om att staden aldrig blir färdig.