Naken sittande flicka

Ernst Ludwig Kirchner, Marzella, 1909–1910 Foto: Moderna Museet

“A suggestiveness that can make one crazy”: Ernst Ludwig Kirchners bilder av Marzella

Digital föreläsning och samtal

14.10 2021

Malmö

Sherwin Simmons, professor emeritus i konsthistoria vid Universitetet i Oregon föreläser om Ernst Ludwig Kirchners omtalade porträtt av barnmodellen ”Marzella” (sannolikt Lina Franziska Fehrmann, född 1900).

Porträttet visas just nu i utställningen Mannen med det blå ansiktet. Konsthistoriska texter om målningen Marzella (1910) har ofta framhållit den snabba teckningen och de djärva färgerna, samt det faktum att flickan bemöter betraktarens eller konstnärens blick, vilket har uppfattats som att hon utmanar en objektifiering. Flickans förpubertala kropp har också tolkats som en projektionsyta för Die Brücke-konstnärernas längtan efter naturlighet och oförställdhet. De sökte frigörelse från borgerliga konventioner och sedvänjor, inte minst inom det sexuella området, vilket gjorde den unga flickan särskilt intressant, då hennes sexualitet ännu ansågs vara oformad.

På senare år har olika avbildningar av ”Marzella” prövats mer ur flickans perspektiv, vilket har fått många att fråga sig hur det egentligen var att som barn vistas tillsammans med en grupp experimenterande vuxna, utan föräldrar och syskon. Kände hon sig trygg? Var hon glad? Och varför har detta barns potentiellt utsatta situation inte uppmärksammats av tidigare generationers betraktare och uttolkare?

Sherwin Simmons har länge forskat kring tysk expressionism och är författare till en mängd forskningsartiklar däribland den uppmärksammade ”A suggestiveness that can make one crazy: Ernst Ludwig Kirchner´s Images of Marzella”. I hans föreläsning får vi blicka in i en oroande del av konsthistorien som kan komma att påverka hur vi framöver förhåller oss till ett av de mest berömda verken i Moderna Museets samling.

Föreläsningen följs av ett samtal mellan Simmons och Joa Ljungberg, curator för Mannen med det blå ansiktet. Det kommer finnas möjlighet för publiken att ställa frågor.