Kerstin Hamilton, Zero Point Energy, Single channel video, color, sound, 16:09 min, 2016 © Courtesy the Artist

THE NEW HUMAN Symposium

30.8 2016

Malmö

Moderna Museet Malmö och Malmö Högskola välkomnar dig till en spännande eftermiddag med de inbjudna talarna Patricia MacCormack, Susan Kozel och Sverre Raffnsøe som ger sin syn på vår samtid och vart vi kan vara på väg. I samband med symposiet visas världspremiären av Ursula Mayers nya film Atom Spirit.