WATA don PASS; Looking West

Malmö

Seminarium 13 maj kl. 13.00-18.30

I samband med det exklusiva performance-eventet WATA don PASS; Looking West med fyra konstnärer från Västafrika på Lilith Performance Studio ges ett seminarium på Moderna Museet Malmö. I seminariet, som har satts samman och modereras av Marianne Hultman, deltar forskare, konsthistoriker, curators och konstnärer från Sverige, Norge, Nigeria och Zambia. Bland annat diskuteras den roll som Sverige och Norge spelade under kolonialismen. 

Föreställningen om att Sverige och Norge inte aktivt tog del under kolonialismen eller att vår roll var marginell är något som fortfarande anses legitimt. På senare år har det gjorts en del studier som tyder på motsatsen. En ny historieskrivning tar form som tycks störa den självbild vi blivit vana att leva med och stå upp för. Hur kommer det sig att vissa delar av historien förblir outforskade, och vad säger det om oss? Vad sker när sprickor uppstår i fasaden till vår nationalidentitet och hur påverkar det hur vi ser på varandra?

Under seminariet vänds perspektivet till Sverige och Norge, samtidigt som det breddas till att omfatta andra delar av kontinenten, inte bara Västafrika. Med utgångspunkt i Berlinkonferensen 1884-85, som lite slarvigt brukar beskrivas som ”The scramble for Africa” tittar vi närmare på unionen Sverige-Norges roll under konferensen och hur vår närvaro i Kongo och andra kolonier kommit att prägla idéer och representationer av kontinenten. Vi synar även de samarbeten som inleddes på 1960-talet mellan de nordiska länderna och främst Tanzania, Kenya och Zambia efter deras självständighet. Dessa sammanföll med upprättandet av de nordiska ländernas biståndsorganisationer och tron på att den socialdemokratiska modellen kunde exporteras och bidra till nationsbyggande, modernisering och välfärd.

Program

13.00-13.10 Välkomsttal, Marianne Hultman, konstnärlig ledare för Oslo Kunstforening, och John Peter Nilsson, museichef för Moderna Museet Malmö.

13.10-13.55 Espen Wæhle, the Norwegian Maritime Museum. Congo: Images, Imaginations, and Identity: 1870 to modern times.
14.00-14.40 David Nilsson, KTH, Tales of Sweden: Failed Imperialist or Humanitarian Superpower.
14.45-15.25 Nina Berre, Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design. Forms of Freedom. African Independence and Nordic.

15.25-16.00 Kaffepaus.
 

16.00-16.40 Bisi Silva, CCA.
16.45-17.25 Anawana Haloba, bildkonstnär. Reconstructing Histories; The City that Refuses to be Silenced LoCA.
17.30-18.10 Loulou Cherinet, bildkonstnär.
18.10-18.30 Summering.
18.30 Mottagning.

Medverkande

Nina Berre, avdelningsdirektör och curator vid Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design i Oslo. Berre kommer att berätta om arbetet med Norges bidrag till den Nordiska paviljongen under Arkitekturbiennalen i Venedig 2014 Forms of Freedom, African Independence and Nordic Models.

Loulou Cherinet, bildkonstnär, fördelar sin arbetstid mellan Stockholm och Addis Abeba. Cherinet kommer att berätta om sitt senaste filmprojekt. Cherinet medverkar även i den pågående utställningen THE NEW HUMAN: You and I in Global Wonderland som just nu visas på museet.

Anawana Haloba, bildkonstnär, arbetar i Oslo och Livingstone. I Reconstructing Histories; The City that Refuses to be silenced LoCA berättar Haloba om det konstnärsinitierade bibliotek och forskningscenter för konst som håller på att ta form i Livingstone, Zambia.

David Nilsson, historiker och forskare vid KTH i Stockholm, publicerade nyligen artikeln Sweden-Norway at the Berlin Conference 1884-1885: History, national identity-making and Sweden’s relations with Africa. I sitt inlägg Tales of Sweden: Failed Imperialist or Humanitarian Superpower ställer sig Nilsson frågan, hur mycket får man glömma eller utelämna ur en berättelse innan det blir en lögn?

Bisi Silva, grundare och direktör för CCA, Lagos i Nigeria har arbetat i både Norge, Sverige och Finland. Vi ställer oss frågan: hur ser den nordiska konstscenen ut för en curator med bas i Nigeria och med världen som arbetsplats?

Espen Wæhle, projektledare vid Norsk Maritimt Museum, ingick mellan 2005-2009 i ett forskningsprojekt som resulterade i publikationen Kolonitid, Nordmenn på eventyr og big business i Afrika och Stillehavet.

Seminariet hålls helt på engelska. Begränsat antal platser. Fri entré!

Om WATA don PASS; Looking West

WATA don PASS; Looking West är ett exklusivt performance-event på Lilith Performance Studio med fyra konstnärer från Västafrika; Taiwo Aiyedogbon (NGA), Bernard Akoi-Jackson (GHA), Christian Etongo (CMR), Odun Orimolade (NGA) och ett seminarium på Moderna Museet Malmö. Förutom seminariet blir det performance den 14-16 maj kl. 19-23 på Lilith Performance Studio och konstnärssamtal den 5 maj kl. 19 med Bernard Akoi-Jackson (GHA) & Odun Orimolade (NGA) på Inter Arts Center i samarbete med Konsthögskolan i Malmö.

Mer information

Bild av Kongokonferensen