Salvador Dalí, Wilhelm Tells gåta, 1933 © Salvador Dalí, Fundación Gala-Salvador Dali / Bildupphovsrätt 2012

Den klassiska surrealismen

29.1 2013 – 17.2 2013

Malmö

Utställningen SUPERSURREALISMEN, som avslutades den 27 januari, bestod av tre delar: tiden före, tiden under och tiden efter den klassiska surrealismen. Den del som presenterar ”tiden under” fortsätter att visas fram till 17 februari i de övre gallerierna. I utställningen ingår verk av bland annat Salvador Dalí, René Magritte och Meret Oppenheim.

Surrealismen är en konstriktning som inte klingat av. Fortfarande görs det viktig och aktuell konst med surrealistiska inslag. Genom att chockera, överraska och irritera vill konstnärerna röra om i människans inre verklighet bakom de yttre stela konventionerna och begränsande hämningar.

Läs mer om utställningen: Supersurrealismen

Curator: John Peter Nilsson