Paul Fägerskiöld, RGB, 2012 © Courtesy Galerie Nordenhake and the artist. Collection of PC Valmorbida, Los Angeles. Fotograf: Jean-Baptiste Beranger

Fredrik Roos stipendium 2013: Paul Fägerskiöld

29.3 2013 – 28.4 2013

Malmö

För andra gången delas Fredrik Roos stipendium ut på Moderna Museet Malmö. Stipendiet, som tilldelas yngre nordiska konstnärer företrädesvis verksamma inom måleri och skulptur, är med sin prissumma på 250 000 kr ett av Sveriges största konststipendier. Fredrik Roos stipendie 2013 tilldelas Paul Fägerskiöld.

Paul Fägerskiöld (född 1982) bor och arbetar i Stockholm och arbetar med måleri. På senare år har han utvecklat sin egen form av abstrakt måleri där till synes monokroma målningar löses upp i ett närmast oändligt kosmos. Färger smälter samman och blir till illusionistiska bilder i det inre hos betraktaren. Ett såväl poetiskt som intellektuellt meningsskapande ryms i Fägerskiölds arbete.

Paul Fägerskiöld är utbildad vid Kungliga Konsthögskolan i Stockholm och Akademi Der Bildende Kunste i Wien. Han hade nyligen en utställning på Galerie Nordenhake och ställde under 2011 ut bland annat på Milliken Gallery och Galleri Magnus Åklundh.

Den 28 mars sker stipendieceremonin på Moderna Museet Malmö då även en utställning med tre verk öppnar i Gaslyktan på museet. En rikt illustrerad katalog ges ut i anslutning till detta med en text av Andreas Nilsson, intendent, Moderna Museet Malmö.

Bilder

Paul Fägerskiöld, Untitled (detalj), 2013 © Courtesy Galerie Nordenhake and the artist. Photographer: Jean-Baptiste Beranger
Paul Fägerskiöld, RGB, 2012 © Courtesy Galerie Nordenhake and the artist. Collection of PC Valmorbida, Los Angeles. Fotograf: Jean-Baptiste Beranger