Group 2

Lena Mattsson
Ur filmen I betraktarens öga, 2013
© Lena Mattsson

Lena Mattsson: I betraktarens öga

18.1 2014 – 16.3 2014

Malmö

Moderna Museet Malmö visar Lena Mattssons videotriptyk I betraktarens öga om förläggaren och författaren Bo Cavefors.

Bilder

Lena Mattsson
Ur filmen I betraktarens öga, 2013
© Lena Mattsson