Ragnar Kjartansson, Scandinavian Pain (Neon), 2006–2012 © Ragnar Kjartansson, i8 gallery and Luhring Augustine Gallery, New York

Scandinavian Pain: Ragnar Kjartansson, Edvard Munch

3.5 2013 – 25.8 2013

Malmö

Under sommarhalvåret 2013 sätter Malmö stad den nordiska samtidskonsten i fokus genom konstmanifestationen Malmö Nordic 2013. Som en del av detta presenterar Moderna Museet Malmö ett unikt möte mellan Ragnar Kjartansson och Edvard Munch.

Oavsett om det handlar om måleri, teckningar, videor, musik eller performances uttrycker Ragnar Kjartansson (född 1976 i Reykjavik) en poetisk sorgsenhet i kombination med subtil humor i sitt konstnärskap. I sina performances upprepar han ofta samma handling gång på gång och skapar på så sätt en både hopplös och skrattretande situation.

”Scandinavian Pain” är en elva meter lång rosa neonskylt som Kjartansson första gången monterade på taket till en lada i samband med biennalen Momentum 2006. Han bodde i ladan under en vecka och genom olika bilder och aktioner levde han ut stereotypen om den lidande, nordiske konstnären.

Neonverket ingår numera i Moderna Museets samling och Kjartansson monterar den på en nybyggd lada inomhus i Moderna Museet Malmö i samband med stadsarrangemanget ”Malmö Nordic”. Inuti hänger verk av Edvard Munch som sannolikt kommer att ses i ett nytt ljus. På olika sätt kommer även Ragnar Kjartansson själv vara närvarande som en melankolisk joker.

Curator: John Peter Nilsson

Bilder

Ragnar Kjartansson, Scandinavian Pain (Neon), 2006–2012 © Ragnar Kjartansson, i8 gallery and Luhring Augustine Gallery, New York
Ragnar Kjartansson
Scandinavian Pain (Neon), 2006-2012. Installation at Moss, Norway 2006
© Ragnar Kjartansson, i8 gallery and Luhring Augustine Gallery, New York
Edvard Munch
Vampyr, 1895
© Munch-Museet/Munch-Ellingsen gruppen/BUS 2013. Foto: © Prallan Allsten /Moderna Museet
Edvard Munch
Självporträtt, 1895
© Munch-Museet/Munch-Ellingsen gruppen/BUS 2013. Foto: © Prallan Allsten /Moderna Museet