Frank Stella, Claroquesi

Frank Stella, Claroquesi, 1964 © Frank Stella/BUS 2015. Foto: Albin Dahlström/Moderna Museet Bildupphovsrätt

Objekt och kroppar i vila och rörelse

26.9 2015 – 7.2 2016

Malmö

Utställningen utgår ifrån Moderna Museets samling och utforskar relationen mellan föremål och människokroppen i verk av de minimalistiska konstnärer och koreografer som arbetade i Nordamerika och Europa mellan 1950-talets slut och 1970-talets början.

Objekt och kroppar i vila och rörelse utgår ifrån Moderna Museets samling och med kompletterande inlån presenteras ett 30-tal verk i museets Turbinhall av bl.a. minimalister och postminimalister som Donald Judd, Carl Andre och Richard Tuttle, varav flera aldrig har visats i Öresundsregionen tidigare. Minimalisternas verk har beskrivits som teatrala och sceniska, där man syftar till att verken är icke-illusionistiska föremål som delar rummet med betraktaren, istället för att fungera som fönster till en annan värld. Betraktarna blir skådespelare på en scen där konstverken fungerar som rekvisita eller arkitektur.

Relationen mellan den mänskliga kroppen och det fasta föremålet tydliggörs av banbrytande koreografer som Simone Forti, Yvonne Rainer och Trisha Brown, vars arbeten delade många av de konstnärliga frågeställningar som flera av deras samtida bildkonstnärer arbetade med. I arbeten av konstnärer som Richard Tuttle och Eva Hesse återfinns relationen till den mänskliga kroppen men inte den kyliga rationalismen som minimalismen ofta förknippas med. Richard Tuttles Paper Octagonal är exempelvis ett verk vars dimensioner relaterar till hans egen kropp, och i Franz Erhard Walthers arbeten är det betraktarens kropp i relation till Walthers tygobjekt som står i fokus.

– Det som hände i konsten och dansen under några år på sextiotalet förändrade förhållandet mellan betraktare och konstverk från grunden. Från att ha stått utanför och tittat på blev betraktaren en deltagare – och därmed en medskapare. Detta är den politiska sprängkraften som gömde sig bakom polerade abstrakta ytor. Frank Stella hade fel: det du ser är inte bara det du ser! säger Magnus af Petersens, curator för utställningen.

Objekt och kroppar i vila och rörelse presenterar verk av: Carl Andre, Jo Baer, Trisha Brown, Eva Hesse, Dan Flavin, Simone Forti, Donald Judd, Ellsworth Kelly, Sol LeWitt, Walter De Maria, Agnes Martin, Bruce Nauman, Yvonne Rainer, Joel Shapiro, Frank Stella, Richard Tuttle, Franz Erhard Walther och Hannah Wilke.

Det är stramt men fantasifullt, tänkvärt och mycket vackert. /Dan Jönsson, DN 15/10 2015

Curator: Magnus af Petersens
Co-curator: Andreas Nilsson

Bilder

Franz Erhard Walther, Sehkanal, no 46 of 1. Werksatz
Franz Erhard Walther, Sehkanal, no 46 of 1. Werksatz, 1963-69 © Franz Erhard Walther. Foto: François Doury, Courtesy of Galerie Jocelyn Wolff
Simone Forti, Slant Board, 1961
Simone Forti, Slant Board, 1961 © Simone Forti. Foto: Stedelijk Museum Amsterdam. Performance på Stedelijk Museum, Amsterdam 1982.
Sol LeWitt, 3C Half Off Piece
Sol LeWitt, 3C halv delad skulptur, 1969 © Sol LeWitt/Bildupphovsrätt 2015 Bildupphovsrätt