Moderna Museet är öppet men ditt museibesök kanske blir lite annorlunda just nu. Vi vidtar åtgärder för att minska smittspridning av coronaviruset. Förköpsbiljett krävs av alla besökare. Läs mer om vad som gäller inför ditt besök

Vassil Simittchiev, Glaskajen, 1985 © Vassil Simittchiev

Vassil Simittchiev

Dokumentationer och sketcher1979–2012

26.4 2014 – 25.5 2014

Malmö

Sedan 1970-talet har Malmöbaserade Vassil Simittchiev utfört en rad performance som Moderna Museet Malmö nu visar som dokumentationer.

Den idag 76-årige Vassil Simittchiev kom till Sverige 1975 från Sofia i Bulgarien. Han slet sig loss från den påbördade socialrealismen och etablerade sig i sitt nya hemland som en konceptuell konstnär. Mellan 1986 och 1996 var han professor i skulptur på Konstfack i Stockholm samtidigt som han genomförde en rad konceptuella projekt framförallt i den offentliga miljön.

Dokumentationer och sketcher 19792012 är ett filmprogram som på bestämda tider visar sjutton olika videosketcher och dokumentationer av tillfälliga projekt som inte längre fysiskt existerar. Till exempel täcker han hela Hjälmarekajen i Malmö med glas under tre dygn år 1985 för att sedan låta två lastbilar lustfyllt krossa glaset. Simittchiev föregick även Öresundsbron då han 1996 lät två körer på varsin sida av sundet framföra körverk utifrån ekolod som visade topografin på havsbottnen, registrerad av en satellitsändare.

Mindre känt är att han 1990 initierade ”Den fria akademin” i Liljeholmen i Stockholm som var en mötesplats för konstnärer som arbetar med offentlig miljö. De som kände honom visste att han var intresserad av att förverkliga spontana idéer i det offentliga rummet och låta dessa idéer mötas med naturens grundläggande element – ett slags ”fri” idé som undviker politisk, social eller konstnärliga ställningstaganden. Det är snarare existentiella frågeställningar han vill ge uttryck för. Kanske det ögonblicket när en upplevelse sker innan vi har hunnit formulera den som en tanke.

Curator: John Peter Nilsson

Bilder

Vassil Simittchiev, Glaskajen, 1985 © Vassil Simittchiev