Moderna Museet är öppet men ditt museibesök kanske blir lite annorlunda just nu. Vi vidtar åtgärder för att minska smittspridning av coronaviruset. Förköpsbiljett krävs av alla besökare. Läs mer om vad som gäller inför ditt besök

Flicka snett bakifrån som tecknar.

2019 Art in Motion, foto: Malmö stad

Art in Motion

Konst+Handboll=Sant

18.1 – 2.2 2020

Malmö

Skånska elever skapar utställning på Moderna Museet Malmö i unikt samarbete under Handbolls-EM! Under hösten har drygt 250 skånska elever i åldrarna 8-12 år fått möjlighet att skapa konst på temat Rörelse tillsammans med konstnärer från Malmös fria konstliv. Samtidigt har Lilla EM i handboll pågått där barnen fått prova på sporten med ledare från Skånes Handbollsförbund.

Det kollektiva konstverket visas i en utställning i Verkstan på Moderna Museet Malmö, samt på Malmö Arenas LED-skärm under Handbolls-EM den 11-22 januari då över 40 000 besökare väntas. Målet är att visa på hur konstnärligt skapande i kombination med idrottsutövande bidrar till ökad kreativitet och kan vara ett hållbart alternativ för barn och unga.

Det är Event in Skåne och Moderna Museet Malmö i samarbete med Skånes Handbollsförbunds satsning Lilla EM som står bakom projektet. Drygt 250 barn från Malmö, Kristianstad, Lund och Ystad har deltagit i konst- och idrottsworkshops på sina skolor under ledning av konstnärerna Björn Carnemalm och Ingrid Sandsborg från Muralcentralen, en ideell organisation som arbetar med kollektiva muralmålningar med barn och unga. Tillsammans har barnen skapat världens första kollektiva LED-konstverk som visas på Moderna Museet Malmö och Malmö Arena i samband med Handbolls-EM i januari.

Moderna Museet Malmö har en aktiv del i projektet. Förutom att låta barnens konstverk ta plats i Verkstan bidrar museet även med konstpedagogisk erfarenhet genom Cathrine Olsson, vik intendent förmedling. Satsningen går också hand i hand med den aktuella utställningen ”Sensing Nature from Within”, där hållbarhet lyfts ur ett konstnärligt och filosofiskt perspektiv.
– Inom både kultur och idrott handlar det om att hitta strategier och söka kreativa lösningar på frågeställningar. Vi vill medverka till att barn och unga ska känna engagemang och delaktighet. Att ingå i ett socialt engagemang där både idrottsrörelsen och konstvärlden medverkar till en hållbar framtid och ser vinster är fantastiskt spännande, säger Iris Müller-Westerman, chef för Moderna Museet Malmö.

Originalteckningar och filmdokumentation från processen visas i utställningen i Verkstan på Moderna Museet Malmö, med vernissage den 18 januari 2020.

Projektledare: Cathrine Olsson