Museibyggnadens orange fasad.

Moderna Museet Malmö. Foto: Åke E:son Lindman/Moderna Museet

KHMxMMM

Föreläsningsserie

Malmö

KHMxMMM är en föreläsningsserie som görs i samarbete mellan Konsthögskolan i Malmö och Moderna Museet Malmö.

Inom ramen för KHMxMMM presenteras ett brett föreläsningsprogram med internationellt verksamma konstnärer, teoretiker, skribenter och curatorer som knyter an till aktuella tematiker och utställningar. Föreläsningarna är öppna för allmänheten, och programmet och de inbjudna talarna presenteras kontinuerligt.

Fri entré!

8 december: Pedro Barateiros – The Artist as Spectator

linjetckning av ett ansikte
Pedro Barateiro, Monologue for a Monster, 2021 Stillbild från animerad film. Med tillstånd av konstnären

Föreläsningen The Artist as Spectator tar sin utgångspunkt i Pedro Barateiros magisteruppsats vid Konsthögskolan i Malmö 2006, men vidgar också diskussionen och berör andra verk av honom. Barateiro återbesöker texten för att ompröva några av de frågor som ställts och hur dessa har formats av marknads- och politiska brott inom etablerade nyliberala system. Många av dessa förändringar skedde redan vid den tiden, i början av sociala mediers intåg och förutsåg utvecklingen av speglingen av ”skådespelssamhället”.

Barateiros mångsidiga arbete har fokuserat på att dekonstruera binära berättelser om västerländsk kultur och tanke. I sina skulpturer, teckningar, filmer, texter och performances engagerar han sig i världens nuvarande tillstånd fullmatad med information, och komplexiteten i att hantera denna mängd data. Barateiro använder poesi som ett verktyg för att avkolonisera våra kroppar och sinnen. På en mängd olika sätt adresserar hans verk en känsla av främlingskap i samhället, såväl som hos individen. Hans konst kännetecknas av en längtan efter en plats där gemenskap och tillgivenhet möter kommodifieringen av livet.

Händelser

linjetckning av ett ansikte
  • Föreläsning
  • På engelska

KHMxMMM: Pedro Barateiro