Moderna Museet är öppet men ditt museibesök kanske blir lite annorlunda just nu. Vi vidtar åtgärder för att minska smittspridning av coronaviruset. Förköpsbiljett krävs av alla besökare. Läs mer om vad som gäller inför ditt besök

Stillbild från Urolige hjerte, 2018. Kirsten Astrup och Maria Bordorff. Foto: Mads Hoppe

KHM x MMM

Föreläsningsserie

13.1 2015 – 24.9 2020

Malmö

KHM x MMM är en föreläsningsserie som görs i samarbete mellan Konsthögskolan i Malmö och Moderna Museet Malmö.

Inom ramen för KHM x MMM presenteras ett brett föreläsningsprogram med internationellt verksamma konstnärer, teoretiker, skribenter och curatorer som knyter an till aktuella tematiker och utställningar. Föreläsningarna är öppna för allmänheten, och programmet och de inbjudna talarna presenteras kontinuerligt.
Fri entré!

Kommande program

10 september: Kirsten Astrup & Maria Bordorff. Film screening + föreläsning

Kirsten Astrup och Maria Bordorff kommer i sin föreläsning diskutera sina filmverk Faithful and Diligent och Quivery Heart. Med inspiration och element från kabarén, så som politisk satir, musik och karikatyrer, belyser de ett välfärdssamhälle i förändring, där kollektiva värderingar är på tillbakagång för mer individualistiska världsbilder.

Faithful and Diligent tar plats i en före detta central postbyggnad i Köpenhamn som håller på att förvandlas till ett lyxhotell. Filmen Quivery Heart utspelas i ett par gamla tågvagnar där en ensemble bestående av professionella skådespelare, dragaktörer, järnvägsanställda samt konstnärernas vänner spelar värdar och passagerare på väg mot urspårning. Båda filmerna belyser infrastrukturen och institutionernas förfall i välfärdsstaten i alltmer post-politiska tider.

Astrup och Bordorff arbetar för närvarande med en tredje film, och de kommer i föreläsningen dela med sig av sin senaste research kring välfärdsstatens digitalisering, och hur själva demokratin kan vara i fara. Föreläsningen inleds med en visning av Quivery Heart (2018).

Kirsten Astrup (f. 1983) & Maria Bordorff (f. 1988) arbetar sedan 2018 som en duo och de har sina examina från Royal Danish Academy of Fine Arts och Köpenhamns universitet. De arbetar med film och performance och deras senaste filmverk är Summer Night by the Beach (2019). Deras verk har visats på flera museiinstitutioner, däribland Museum of Contemporary Art, Munch Museum, ARKEN och Holstebro Art Museum. Tillsammans har de mottagit flera priser, bland annat Remmen Foundation Art Prize, och utmärkelser från Aage och Yelva Nimbs Foundation. För Quivery Heart mottog konstnärerna 2019 Franciska Clausen medaljen.

24 september: Lea Porsager

I november 2020 öppnar Lea Porsager sin första stora separatutställning i Sverige på Moderna Museet i Stockholm. Utställningen baseras helt och hållet på nya verk skapade för sammanhanget. I samtalsserien KHM x MMM på Moderna Museet Malmö kommer Lea Porsager att presentera sitt konstnärskap och det energiska arbetet inbäddat däri – från upphetsade partiklar vid CERN till monstruösa apparater och andliga vibrationer.
 
Lea Porsager (f. 1981, Frederikssund, Danmark) tog sin masterexamen i Fri konst från Kungliga Danska Konstakademin i Köpenhamn och Städelschule i Frankfurt am Main 2010. Hennes konstnärliga arbete inspireras ofta av vetenskap, politik, feminism och esoterism som vävs samman med fabulering och spekulation i form av olika medier, så som film, skulptur, fotografi och text.
 
2015 började Lea Porsager sina doktorandstudier vid Malmö Konsthögskola, och hennes doktorandprojekt CUT-SPLICE THOUGHT-FORMS fokuserar bland annat på kvanteffekterna av andliga visioner och baseras på fysikern Karen Barads teori om Agential Realism. Porsager utforskar hur skärningspunkten av till synes motstridiga fenomen – kvantfysik, andliga paradigm och glidande feminism – kan tjäna som spår för radikalt tentakulärt tänkande och praktiker.
 
2012 medverkade Lea Porsager i dOCUMENTA(13) med verket the Anatta Experiment, och 2015 deltog hon i den 14:e Istanbulbiennalen Saltwater: a Theory of Thought Forms i skepnad av Annie Besants medium och återskapade 36 av Besants akvareller från boken Thought Forms (1905). Porsagers jordkonstverk och minnesmärke Gravitational Ripples invigdes i juni 2018 i Stockholm till minne av de svenskar som miste livet i flodvågskatastrofen 2004 i Sydostasien. Lea Porsager fick ett CERN-hedersomnämnande i samband med the Collide International Award 2018.
 
Porsagers senaste separatutställningar inkluderar Museum of Contemporary Art (Roskilde, 2019), Nils Stærk, (Köpenhamn, 2016), Brandts (Odense, 2016), Göttingen Kunstverein (Göttingen, 2015), Overgaden (Köpenhamn, 2015), Künstlerhaus Bethanien (Berlin, 2015), Henie Onstad Kunstsenter (Høvikodden, 2013) och The Emily Harvey Foundation (New York, 2013).