Group 2

Marianna Simnett, Blood In My Milk (video still), 2018 © Courtesy the artist and Matt’s Gallery

KHM x MMM

Föreläsningsserie

20.9 – 12.12 2018

Malmö

KHM x MMM är en föreläsningsserie som görs i samarbete mellan Konsthögskolan i Malmö och Moderna Museet Malmö.

Inom ramen för KHM x MMM presenteras ett brett föreläsningsprogram med internationellt verksamma konstnärer, teoretiker, skribenter och curatorer som knyter an till aktuella tematiker och utställningar. Föreläsningarna är öppna för allmänheten, och programmet och de inbjudna talarna presenteras kontinuerligt.

Fri entré!

Program hösten 2018

15 november kl 16.30: Marianna Simnett
Londonbaserade Marianna Simnett är utbildad musiker och influeras i sitt arbete av teater och klassisk musik. Hon skapar fabelliknande filmer och performances samt ljud- och ljusinstallationer som undersöker hur vi med våra kroppar kan uppleva känslan av såväl intimitet som den ängslighet som det icke-familjära orsakar. Marianna Simnett har på senare år bland annat ställt ut på New Museum (New York), och Wing-sleepers (Art on the Underground, London) under 2018; Worst Gift, Matt’s Gallery (London) in 2017; Lies, Seventeen Gallery (New York) och Valves Collapse, Seventeen Gallery (London) 2016; Park Nights, Serpentine Pavilion (London) och Blue Roses, Comar (Isle of Mull) 2015.

12 december kl 16.30: Lili Reynaud-Dewar

Lili Reynaud-Dewar dansar, skriver, pratar, undervisar, gör filmer, videoinstallationer, möbler, skulpturer, feministiska tidningar, performances. Ensam, eller med sina vänner, studenter, familj. År 2009 grundade hon, tillsammans med Dorothée Dupuis och Valérie Chartrain, den feministiska konst- och nöjespublikationen Petunia. Sedan 2010 har hon varit professor vid Haute École d’Art et de Design i Genève.

Hon är en del av gruppen Wages For Wages Against, en kampanj lanserad av Ramaya Tegegne, som förespråkar arvoden för konstnärer samt en mindre diskriminerande konstvärld. Reynaud-Dewar bor och arbetar i Grenoble där hon 2015 initierade projektet Maladie d’Amour i sin ateljé. Maladie d’Amour är ett socialt och emotionellt experiment som samlar en grupp unga personer för en natt långa utställningar med Lili Reynaud-Dewars konstnärsvänner från Paris, Genève, Wien och andra platser.

Händelser

  • Konstnärssamtal

KHMxMMM: Lili Reynaud-Dewar

På engelska