Museibyggnadens orange fasad.

Moderna Museet Malmö. Foto: Åke E:son Lindman/Moderna Museet

KHMxMMM

Föreläsningsserie

21.11 2022

Malmö

KHMxMMM är en föreläsningsserie som görs i samarbete mellan Konsthögskolan i Malmö och Moderna Museet Malmö.

Inom ramen för KHMxMMM presenteras ett brett föreläsningsprogram med internationellt verksamma konstnärer, teoretiker, skribenter och curatorer som knyter an till aktuella tematiker och utställningar. Föreläsningarna är öppna för allmänheten, och programmet och de inbjudna talarna presenteras kontinuerligt.

Fri entré!

22 november: Adam Khalil och Carola Grahn – filmvisning och samtal

stillbild från film med människor omgivna av träd
Stillbild från film: Nosferasta: First Bite, 2021 Dir. Adam Khalil och Bayley Sweitzer med Oba. © konstnärerna. Beställd och producerad av Gasworks och Spike Island som en del av European Cooperation-projektet 4Cs, samfinansierat av Creative Europe och Royal College of Art

Föreläsningsserien KHMxMMM i samarbete med Hypnos Theatre presenterar filmvisning av Nosferasta: First Bite and Never Settle: The Program. Efter visningen följer ett samtal mellan filmmakare och konstnär Adam Khalil och konstnär Carola Grahn.

Mer information om film och deltagarna på vår engelska webbsida.

8 december: Pedro Barateiros – The Artist as Spectator

linjetckning av ett ansikte
Pedro Barateiro, Monologue for a Monster, 2021 Stillbild från animerad film. Med tillstånd av konstnären

Föreläsningen The Artist as Spectator tar sin utgångspunkt i Pedro Barateiros magisteruppsats vid Konsthögskolan i Malmö 2006, men vidgar också diskussionen och berör andra verk av honom. Barateiro återbesöker texten för att ompröva några av de frågor som ställts och hur dessa har formats av marknads- och politiska brott inom etablerade nyliberala system. Många av dessa förändringar skedde redan vid den tiden, i början av sociala mediers intåg och förutsåg utvecklingen av speglingen av ”skådespelssamhället”.

Barateiros mångsidiga arbete har fokuserat på att dekonstruera binära berättelser om västerländsk kultur och tanke. I sina skulpturer, teckningar, filmer, texter och performances engagerar han sig i världens nuvarande tillstånd fullmatad med information, och komplexiteten i att hantera denna mängd data. Barateiro använder poesi som ett verktyg för att avkolonisera våra kroppar och sinnen. På en mängd olika sätt adresserar hans verk en känsla av främlingskap i samhället, såväl som hos individen. Hans konst kännetecknas av en längtan efter en plats där gemenskap och tillgivenhet möter kommodifieringen av livet.