Group 2

Lili Reynaud-Dewar, Lady To Fox, video colour HD, 2018 © The artist

KHM x MMM

Föreläsningsserie

20.9 2018 – 12.12 2018

Malmö

KHM x MMM är en föreläsningsserie som görs i samarbete mellan Konsthögskolan i Malmö och Moderna Museet Malmö.

Inom ramen för KHM x MMM presenteras ett brett föreläsningsprogram med internationellt verksamma konstnärer, teoretiker, skribenter och curatorer som knyter an till aktuella tematiker och utställningar. Föreläsningarna är öppna för allmänheten, och programmet och de inbjudna talarna presenteras kontinuerligt.

Fri entré!

Kommande program

Vi planerar just nu för vårens program och återkommer med mer information längre fram.