Group 2

Tori Wrånes, 2018 © The artist

KHM x MMM

Föreläsningsserie

27.3 2018

Malmö

KHM x MMM är en föreläsningsserie som görs i samarbete mellan Konsthögskolan i Malmö och Moderna Museet Malmö.

Inom ramen för KHM x MMM presenteras ett brett föreläsningsprogram med internationellt verksamma konstnärer, teoretiker, skribenter och curatorer som knyter an till aktuella tematiker och utställningar. Föreläsningarna är öppna för allmänheten, och programmet och de inbjudna talarna presenteras kontinuerligt på hemsidan och i nyhetsbrev.

Fri entré!

Program 2018

14 mars kl 16.30 Sara Jordenö och Conny Karlsson Lundgren
Sara Jordenö och Conny Karlsson Lundgren medverkar båda i utställningen Public Movement – Om konst, politik och dans som just nu visas på Moderna Museet Malmö.

Sara Jordenö är dokumentärfilmare, bildkonstnär, forskare och lärare, vars arbete befinner sig i skärningspunkten mellan platsspecifik och deltagande konst, etnografi och dokumentärfilm. Hennes projekt engagerar ofta marginaliserade grupper och gemenskaper. Som en del av ett internationellt nätverk av filmskapare, akademiker och samhällsarrangörer som arbetar och tänker kring dolda invånare, sprids Jordenös arbete i konst, film och samhällsvetenskap.

I film, text, bild och dokument belyser Conny Karlsson Lundgren gränserna mellan språk och sociala, politiska och privata identiteter. I sceniska situationer och historiska berättelser knyter han ihop till synes olikartade fenomen och introducerar en alternativ och queer läsning i situationer där detta kanske inte redan finns. De glapp och förskjutningar som uppstår har som avsikt att identifiera nya perspektiv och meningar.

27 mars kl 16.30 Tori Wrånes i samarbete med IASPIS
Tori Wrånes är vokalist och konstnär med ett transmedialt konstnärskap som inbegriper performance, skulptur, video och installation. Det sätt på vilket hon använder ljud, musikinstrument, kostymer, rekvisita, arkitektur och skulptur förändrar hennes framträdande och skapar nya ritualer och drömlika konstellationer. Koreografi med ljud skulle kunna vara en bra beskrivning av hennes arbete, oavsett om hon uppträder solo eller med andra artister som operasångare på cykel, musiker i sittliftar eller en sjungande sten. På senare tid har Wrånes utvecklat en egen trollteknik; ett improviserat, icke-verbalt språk baserat på rytm och temperament.

Bland hennes senare presentationer märks separatutställningen Hot Pocket på Museet för samtidskunst, Oslo; separatutställningen Ældgammel Baby / Ancient Baby, Kunsthal Charlottenborg, Danmark; Drastic Pants, Carl Freedman Gallery, London; Stone och Singer, 19:e Sydneybiennalen (2014); Yes Nix, Performa 13, New York; Colombo Art Biennal, Sri Lanka; Dhaka Art Seminars, Dhaka Bangladesh; CCA Lagos, Nigeria; Eccentrics Sculpture Center, New York. Till hösten deltar hon i Prototype NYC med ett nytt stycke och har en separatutställning på Ujazdowski Castle Centre for Contemporary Art, Warszawa. Wrånes är representerad av Carl Freedman Gallery, London.

17 april kl 16.30 Jonathan Allen
Jonathan Allen (UK, 1966) är konstnär och skribent baserad i London. I båda rollerna utforskar Allens arbete ofta magins roll i den sena moderniteten och ämnen som berör sekulär magi. Allen är även kurator på The Magic Circle Museum i London, där han 2013 bland annat hittade en bortglömd handmålad tarotkortlek av Austin Osman Spear från 1906. Hans senaste bok Lost Envoy (Strange Attractor, 2016) distribueras av MIT Press.

Bland hans senare separat- och grupputställningen märks Twenty-First-Century Silks, Ryan Lee Gallery, New York (2016); Casting for the voice of Strength, Stanley Picker Gallery, London (2016); Explode Every Day, MASSMoCA, USA (2016-17); och The Act of Magic, STUK, Leuven (2017). Hans texter har nyligen publicerats i Truth is Concrete – A Handbook For Artistic Strategies in Real Politics (Sternberg Press, 2014), Notes on The Magic of the State (Lisson Gallery & Beirut, 2013) och Curiosity and Method: Ten Years of Cabinet Magazine (Cabinet Books, 2012).