Museibyggnadens orange fasad.

Moderna Museet Malmö. Foto: Åke E:son Lindman/Moderna Museet

KHMxMMM

Föreläsningsserie

Malmö

KHMxMMM är en föreläsningsserie som görs i samarbete mellan Konsthögskolan i Malmö och Moderna Museet Malmö.

Inom ramen för KHMxMMM presenteras ett brett föreläsningsprogram med internationellt verksamma konstnärer, teoretiker, skribenter och curatorer som knyter an till aktuella tematiker och utställningar. Föreläsningarna är öppna för allmänheten, och programmet och de inbjudna talarna presenteras kontinuerligt.

16 mars: Ângela FerreiraThe State of Things 

foto av kvinna
Angela Ferreira Foto: Courtesy of the artist

Ângela Ferreiras föreläsning “The State of Things” belyser den del av konstnärens arbete som koncentrerats på att reda ut relationen mellan väst och Afrika. Fokus kommer att vara på kolonialismens, postkolonialismens och det dekoloniala projektets fortsatta inverkan på det samtida samhället.

Föreläsningen lyfter fram en undersökande konstnärlig praktik vars idéer destilleras och omvandlas till koncisa installationer. Projekt som Zip Zap Circus School (2000-2002), Maison Tropicale (2007), For Mocambique (2008), Entrer dans la Mine (2013), Talk Tower for Forough Farrokzhad (2020), 1 Million Roses for Angela Davis (2020) och Radio Voz da Liberdade (2022) kommer att fungera som prototyper för att tänka på olika utgångspunkter som arkitektur, film och musik som lämpar sig för en reflektion över de afrikanska revolutionernas politiska utopier och idén om ett politiskt medvetande.