Group 2

KHMxMMM Foto: Andreas Nilsson/Moderna Museet

KHM x MMM

Föreläsningsserie

20.9 2018 – 7.5 2020

Malmö

KHM x MMM är en föreläsningsserie som görs i samarbete mellan Konsthögskolan i Malmö och Moderna Museet Malmö.

Inom ramen för KHM x MMM presenteras ett brett föreläsningsprogram med internationellt verksamma konstnärer, teoretiker, skribenter och curatorer som knyter an till aktuella tematiker och utställningar. Föreläsningarna är öppna för allmänheten, och programmet och de inbjudna talarna presenteras kontinuerligt.
Fri entré!

Vårens program:

6 februari: James Richards
9 april: Kirsten Astrup & Maria Bordorf
7 maj: Lea Porsager