Group 2

Foto: Gisela Fleischer/Moderna Museet

Arton plus

Verkstad för vuxna

30.5 – 29.8 2018

Malmö

Moderna Museet Malmö är känt för inspirerande verkstäder som riktar sig till barn och unga, men vi vet också att även vuxna vill få möjlighet att uttrycka sin kreativitet. Arton Plus är till för alla vuxna som vill inspireras av konstens värld och utveckla sina egna kreativa sidor genom konstnärligt skapande.

Med Arton Plus erbjuder Moderna Museet Malmö kreativa verkstäder för alla åldrar. Vi tror att varje människa, oavsett ålder, har en förmåga och ett behov av att uttrycka sig själv. Även vuxna behöver upptäcka sitt konstnärliga skapande – det är ett språk som kan utvecklas genom hela livet.

Varje träff är fristående, och har ett tema som inleds med att museets konstpedagog ger en kort djupdykning i konstverken i någon av våra aktuella utställningar. Resten av tiden spenderas i Verkstan, där vi omsätter inspiration till kreativitet. Vi arbetar med ett lustfyllt skapande och med processen i fokus – helt utan fokus på kunskapsnivå, prestation och resultat!

29 augusti: Tema ”abstrakt konst och fria associationer”

På vilka olika sätt kan vi uttrycka oss själva, en känsla eller en tanke med hjälp av abstrakta former? Konst kan vara föreställande, som bilder av det vi känner som verkligheten. Men konst kan också vara abstrakt, alltså icke-föreställande. Oavsett om ett konstverk föreställer någonting vi känner igen eller om det är abstrakt kan vi se det, tolka det och relatera till det på olika sätt. Eftersom vi alla är olika har vi också olika sett att uppfatta, se och relatera till konst. I utställningen Ny konst i turbulenta tider finner vi abstrakta konstverk tillsammans, och väljer ut det vi fastnar. Fångas du av en form, en färg eller kanske en känsla som du inte riktigt kan sätta fingret på? Med inspiration ifrån konstverken arbetar vi i Verkstan med inspiration från det abstrakta.

Händelser

  • Workshop

Arton Plus (obs fullbokat!)

På engelska, På svenska