Foto med tre personer som skapar kreativt

Arton Plus-aktivitet i Verkstan, 2022 Foto: Miriam Preis/Moderna Museet

Arton plus

Verkstad för vuxna

Malmö

Moderna Museet Malmö är känt för inspirerande verkstäder som riktar sig till barn och unga, men vi vet också att även vuxna vill få möjlighet att uttrycka sin kreativitet. Arton Plus är till för alla vuxna som vill inspireras av konstens värld och utveckla sina egna kreativa sidor genom konstnärligt skapande.
Foto av skulptur
Isabelle Andriessen, The Enchanters, 2022 Foto: Helene Toresdotter
Foto av tre video skärmar med figurer
Sandra Mujinga, Pervasive light. Trekanals video installation med ljud, 2021 Foto: Dario Lasagni

Tema 8 december: Vad gömmer sig i skymningen?

Vad gömmer sig i skymningen? Är det rädsla vi känner när vi står på tröskeln till det okända och inte vet vad som väntar? Eller finns det också plats för nyfikenhet och nytänkande?  

Är det ens möjligt att föreställa oss vad som väntar i framtiden, där kanske inget längre är igenkännbart och den verklighet vi känner till ersatts med en annan? Vi låter tankar, drömmar och associationer flöda fritt, som vi gör när vi befinner oss i stadiet mellan sömn och vakenhet. Här har vi möjlighet att möta både rädslor och förhoppningar. 

Kanske rör vi oss utanför språkliga och vetenskapliga förhållningssätt och upptäcker nya ting, färger och former? 

I Arton plus skriver vi brev med alla våra frågor och fantasier om framtiden. Vi utforskar gränslandet mellan det välbekanta och det ovissa. Själva tillståndet mellan förstörelse och tillblivelse, förvirring och klarsynthet. I Verkstan arbetar vi med  naturmaterial och återvunnen textil och gestaltar utvalda delar av breven. 

Två kvinnor arbetar i Verkstan
Arton Plus, 2021 Foto: G. Fleisher/Moderna Museet
Personer som arbetar i Verkstan.
Foto: Sanna Dolck Wall/Moderna Museet

En kreativ plats för vuxna

Med Arton Plus erbjuder Moderna Museet Malmö kreativa verkstäder för vuxna. Vi tror att varje människa, oavsett ålder, har en förmåga och ett behov av att uttrycka sig själv. Även vuxna behöver upptäcka sitt konstnärliga skapande – det är ett språk som kan utvecklas genom hela livet. Varje träff är fristående, och har ett tema som inleds med att museets konstpedagog ger en kort djupdykning i konstverken i någon av våra aktuella utställningar. Resten av tiden spenderas i Verkstan, där vi omsätter inspiration till kreativitet. Vi arbetar med ett lustfyllt skapande och med processen i fokus – helt utan krav på kunskapsnivå, prestation och resultat!

Händelser

Foto av tre video skärmar med figurer
  • Workshop
  • På svenska

Arton Plus – Vad gömmer sig i skymningen?