Foto med tre personer som skapar kreativt

Arton Plus-aktivitet i Verkstan, 2022 Foto: Miriam Preis/Moderna Museet

Arton plus

Verkstad för vuxna

Malmö

Moderna Museet Malmö är känt för inspirerande verkstäder som riktar sig till barn och unga, men vi vet också att även vuxna vill få möjlighet att uttrycka sin kreativitet. Arton Plus är till för alla vuxna som vill inspireras av konstens värld och utveckla sina egna kreativa sidor genom konstnärligt skapande.
Annika Elisabeth von Hausswolff, Oh Mother, What Have You Done #003, 2019 © Annika Elisabeth von Hausswolff. Reprofoto: Albin Dahlström/Moderna Museet

Tema 19 maj: Samla arkiv, bearbeta bilder, förändra uttryck

Under Arton Plus inspireras vi av Annika Elisabeth von Hausswolffs sätt att arbeta med arkivbilder och vidga det fotografiska uttrycket genom att addera andra konstnärliga tekniker och material. Vi utforskar hur bearbetning av foton kan påverka och förändra upplevelsen av bilder. Annika von Hausswolff fascineras av hur titlar kan addera till en bilds narrativ och väcka frågor. Hennes titlar är ofta poetiska, filosofiska uppblandade med kriminaltekniska termer. 

I bildserien Oh Mother, What Have You Done (2019) ser vi arresterade kvinnor med handbojor. Kvinnorna befinner sig i en situation som kan krocka med det ideal vi har för hur en kvinna bör vara. Och i kombination med titeln,skulle de även kunna tolkas som ett uttryck för känslan att inte räcka till som moder. von Hausswolff har bearbetat bilder från arkiv och filmscener genom att printa dem på plexiglas och måla på starka färger. Bilderna är hårt rastrerade och färgerna tycks både dölja och framhäva delar av fotografierna. Vad händer med en bild när man målar över vissa delar av den?

I Verkstan finns ett fotoarkiv till ditt förfogande. Välj en eller flera bilder, experimentera, förändra och se hur bilderna får nya betydelser. Hur blev det och vad har de nya bilderna för titlar? Med hjälp av bland annat målarfärg, färgat cellofanpapper, pennor och sax förändrar vi de ursprungliga bilderna! 

  

Två kvinnor arbetar i Verkstan
Arton Plus, 2021 Foto: G. Fleisher/Moderna Museet
Personer som arbetar i Verkstan.
Foto: Sanna Dolck Wall/Moderna Museet

En kreativ plats för vuxna

Med Arton Plus erbjuder Moderna Museet Malmö kreativa verkstäder för vuxna. Vi tror att varje människa, oavsett ålder, har en förmåga och ett behov av att uttrycka sig själv. Även vuxna behöver upptäcka sitt konstnärliga skapande – det är ett språk som kan utvecklas genom hela livet. Varje träff är fristående, och har ett tema som inleds med att museets konstpedagog ger en kort djupdykning i konstverken i någon av våra aktuella utställningar. Resten av tiden spenderas i Verkstan, där vi omsätter inspiration till kreativitet. Vi arbetar med ett lustfyllt skapande och med processen i fokus – helt utan krav på kunskapsnivå, prestation och resultat!