Group 2

Foto: Sanna Dolck Wall/Moderna Museet

Arton plus

Verkstad för vuxna

30.5 2018 – 28.5 2020

Malmö

Moderna Museet Malmö är känt för inspirerande verkstäder som riktar sig till barn och unga, men vi vet också att även vuxna vill få möjlighet att uttrycka sin kreativitet. Arton Plus är till för alla vuxna som vill inspireras av konstens värld och utveckla sina egna kreativa sidor genom konstnärligt skapande.

Med Arton Plus erbjuder Moderna Museet Malmö kreativa verkstäder för vuxna. Vi tror att varje människa, oavsett ålder, har en förmåga och ett behov av att uttrycka sig själv. Även vuxna behöver upptäcka sitt konstnärliga skapande – det är ett språk som kan utvecklas genom hela livet. Varje träff är fristående, och har ett tema som inleds med att museets konstpedagog ger en kort djupdykning i konstverken i någon av våra aktuella utställningar. Resten av tiden spenderas i Verkstan, där vi omsätter inspiration till kreativitet. Vi arbetar med ett lustfyllt skapande och med processen i fokus – helt utan krav på kunskapsnivå, prestation och resultat!

Tema 30 januari: Den övernaturliga naturen

Utställningen ”Sensing Nature from Within” innehåller flera verk som på olika sätt sprider nytt ljus på relationen mellan människa, djur och natur. Genom film, foto, måleri och installation undersöker de utställande konstnärerna bland annat hur vi människor är en del av naturen, hur vi potentiellt kan kommunicera med den samt hur vi människor använder naturen som en resurs.

Filosofen, ekologen, trollkonstnären och socialantropologen David Abrams (född 1957) talar om en ”större gemenskap” – en gemenskap där varelser utöver människor även ingår, levande varelser så som fiskar, insekter men också blommor och till och med sjöar och berg. Det är en värld han kallar ”mer-än-mänsklig”. Vad som är magiskt är nödvändigtvis inte ”övernaturligt”. Enligt Abrams är naturen i sig magisk och livs levande.

Under Arton Plus den 30 januari låter vi oss hänföras av naturen! Med inspiration från utställningen och utifrån deltagarnas egna, ”magiska”, möten med naturen skapar vi collage och assemblage med material så som papper, krita, kol, textil och ämnen från naturen.

 
Tema 20 februari: DET OSYNLIGA SPRÅKET – text och språk i skulptur

”Menar du att ett objekt har större förmåga att inrymma olika språksystem än det skrivna och talade språket?”

Den frågan får konstnären Eva Löfdahl under en intervju år 1991. Året innan, 1990, köper Moderna Museet in ett verk av henne till sin samling, ett verk utan titel som just nu visas i utställningen Blue Is the Color of Your Eyes på Moderna Museet Malmö. ”Mitt arbete är inte uppbyggt med språket. Språket är en sorteringsmekanism som jag utsätter det jag har gjort för, så att jag kan se om det finns oönskade betydelser.” säger Eva Löfdahl. Trots att hennes konst inte innehåller visuellt språk i form av text, hanterar det språket.

Vilket språk infinner sig under den konstnärliga processen? Och kan vi sätta ord på konsten utan att den då blir något annat? Genom att titta närmre på Eva Löfdahls verk utan titel, samt de konstverk av Louise Bourgeois som just nu visas i utställningen Blue Is the Color of Your Eyes, undersöker vi tillsammans relationen mellan språk och objekt. I Verkstan arbetar vi två- och tredimensionellt på temat språk.

Bilder

Foto: Sanna Dolck Wall/Moderna Museet
Foto: Gisela Fleischer/Moderna Museet

Händelser

  • Workshop
  • Tips

Arton Plus

På engelska, På svenska

  • Workshop
  • Tips

Arton Plus

På engelska, På svenska