Foto med tre personer som skapar kreativt

Arton Plus-aktivitet i Verkstan, 2022 Foto: Miriam Preis/Moderna Museet

Arton plus

Verkstad för vuxna

Malmö

Moderna Museet Malmö är känt för inspirerande verkstäder som riktar sig till barn och unga, men vi vet också att även vuxna vill få möjlighet att uttrycka sin kreativitet. Arton Plus är till för alla vuxna som vill inspireras av konstens värld och utveckla sina egna kreativa sidor genom konstnärligt skapande.

Tema 23 mars: Ljudets karta

en man som arbetar med hängande skulptur
Lars Englund, Stillbild från video, 1986 ©Sara Arrhenius, David Aronowitsch, Thordis Arrhenius

En teckning är en teckning, ett ljud är ett ljud. Eller? I Verkstan finns en video där vi kan följa konstnären Lars Englunds arbete med en skulptur. Vi hör ljudet när breda band av metall monteras ihop, borren bullrar och metallen skramlar. Akustiken i både Englunds och museets verkstad förstärker ljuden. Genom att använda oss av dessa ljud skapar vi en gemensam ljudkarta. För att komma i rätt stämning och fokusera på det vi hör lägger vi oss ner på golvet och blundar, lyssnar.

Vi jobbar på golvpapp med blyerts och krita – med slutna ögon! Kanske går det att avbilda en inre bild som ljudet skapar, eller bara låta ljudets olika tempo, klang och ton styra handen. Hur gestaltar vi ljud i bild, hur blir linjerna, valören, formen? Vilken rytm har teckningen?

När vi skapat vår stora ljudkarta går vi vidare i den kreativa processen och jobbar tredimensionellt. Genom att diskutera och titta på detaljer skapar vi skulpturer med ljuden och ljudkartan som utgångspunkt.

Två kvinnor arbetar i Verkstan
Arton Plus, 2021 Foto: G. Fleisher/Moderna Museet
Personer som arbetar i Verkstan.
Foto: Sanna Dolck Wall/Moderna Museet

En kreativ plats för vuxna

Med Arton Plus erbjuder Moderna Museet Malmö kreativa verkstäder för vuxna. Vi tror att varje människa, oavsett ålder, har en förmåga och ett behov av att uttrycka sig själv. Även vuxna behöver upptäcka sitt konstnärliga skapande – det är ett språk som kan utvecklas genom hela livet. Varje träff är fristående, och har ett tema som inleds med att museets konstpedagog ger en kort djupdykning i konstverken i någon av våra aktuella utställningar. Resten av tiden spenderas i Verkstan, där vi omsätter inspiration till kreativitet. Vi arbetar med ett lustfyllt skapande och med processen i fokus – helt utan krav på kunskapsnivå, prestation och resultat!