Group 2

Foto: Sanna Dolck Wall/Moderna Museet

Arton plus

Verkstad för vuxna

30.5 2018 – 15.5 2019

Malmö

Moderna Museet Malmö är känt för inspirerande verkstäder som riktar sig till barn och unga, men vi vet också att även vuxna vill få möjlighet att uttrycka sin kreativitet. Arton Plus är till för alla vuxna som vill inspireras av konstens värld och utveckla sina egna kreativa sidor genom konstnärligt skapande.

Med Arton Plus erbjuder Moderna Museet Malmö kreativa verkstäder för vuxna. Vi tror att varje människa, oavsett ålder, har en förmåga och ett behov av att uttrycka sig själv. Även vuxna behöver upptäcka sitt konstnärliga skapande – det är ett språk som kan utvecklas genom hela livet.

Varje träff är fristående, och har ett tema som inleds med att museets konstpedagog ger en kort djupdykning i konstverken i någon av våra aktuella utställningar. Resten av tiden spenderas i Verkstan, där vi omsätter inspiration till kreativitet. Vi arbetar med ett lustfyllt skapande och med processen i fokus – helt utan fokus på kunskapsnivå, prestation och resultat!

Tema 15 maj: Samhället enligt Warhol: Reklam, massmedia och superstars

Vad kan en konstnärs arbete säga oss om det samhälle konstnären lever/levde i? Andy Warhol var en del av dåtidens USA. Samtidigt, med en uppväxt i en familj från dagens Slovakien i Europa, betraktade han samhället runtom sig från ett utifrånperspektiv. Han kände sig annorlunda på flera sätt, som att han inte passade in i de olika ideal och normer som samhället skapat och återskapat. Som både deltagare i och åskådare av 1960-talets USA där kommersialism, framväxten av massmedia, stora politiska händelser och avgudandet av superstjärnor alltmer började dominera, utvecklade Warhol genom sitt konstnärskap även rollen som kritiker.

I sina avbildningar av Marilyn Monroe upprepar och reproducerar Warhol den tidens största superstar Marilyn Monroe gång på gång. Marilyns leende ansikte upprepas tills det nästan blir till en logotyp eller massproducerad stämpel. Vad kan Warhols mer politiska verk, som det färgglada “porträttet” av den elektriska stolen, serien av bilder från dödsskjutningen av president Kennedy och porträttet av diktatorn Mao Zedong, säga oss om Warhols samtid? Hur kan Andy Warhols konst visa hur han som konstnär förhöll sig samhällskritiskt till sin vardag i 1960–70-talens USA? Vilka paralleller kan vi dra till oss själva och vår egen tid?

Bilder

Foto: Sanna Dolck Wall/Moderna Museet
Foto: Gisela Fleischer/Moderna Museet