Foto av performance med kvinna och trädockor

Julia Bondesson, Ur performance "Vagga mina ben", 2021 Foto: Helene Toresdotter

För ett skört ögonblick

Performance

4.6 2021 – 3.4 2022

Malmö

Moderna Museet Malmö presenterar en performancetrilogi med Julia Bondesson, Lukas Hofmann och Barbora Vilkaitytė. ”För ett skört ögonblick” är en utställning spridd över tid i form av tre performanceverk med och av de tre konstnärerna.

I sina arbeten förenar de på olika vis performance och dans med installation och objekt, och skapar relationer mellan aktörer, betraktare och platsen.

Bakgrunden till projektet är löst inspirerat av konceptet ”The Otherworld”, som antropologen och shamanen Susan Greenwood beskriver som ”en plats för total absorption, där andra världsliga varelser har sitt eget liv i en alternativ verklighet som är nära kopplad till drömmar”. Denna plats existerar parallellt till den fysiska verkligheten och kan på olika vis regisseras och öppnas upp. För ett skört ögonblick utmanar och kanske även rubbar konstnärerna betraktarens uppmärksamhet och nyfikenhet. Verkligheten som vi känner den vidgas då andra perspektiv framträder.

Curatorer: Andreas Nilsson och Maija Rudovska

Julia Bondesson

Genom sina intuitiva, performativa verk belyser den svenska konstnären Julia Bondesson en animistisk inställning som osäkrar skillnaden mellan objekt och subjekt. Bondesson hänvisar till den performativa aktiviteten och sitt samspel med sina skulpturer som ”en dans”, där en intim och emotionell relation uppstår mellan verken och konstnären. Skulpturerna blir till ambivalenta karaktärer – farkoster mellan det livlösa och det livaktiga.

Barbora Vilkaitytė

Konstnären Barbora Vilkaitytė rör sig inom fälten dans, koreografi och performance. Hennes fokus är nya former av fysiska uttryck som skapas platsspecifikt genom att återaktivera och återkänna rörelser och dansfraser. Hon betraktar ”plats” som ett fenomen och en behållare av energier, en historia att kommunicera med. I sitt arbete närmar sig Vilkaitytė ämnen som post-sovjetisk identitet, feminism, personliga arkiv såväl som dagens konsumtion från forna, emotionella och expressionistiska perspektiv.

Den 26 och 28 augusti inleder Barbora Vilkaitytė med performance av ”Against articulation” och ”NICE” från det pågående projektet ATVANGA. Atvanga är ett ålderdomligt litauiskt ord som betyder vila, stopp, paus, respit och skydd. 

Lukas Hofmann

Den tjeckiska konstnären Lukas Hofmann använder performance som ett medel för att skapa situationer med intensiv närvaro där aktörerna – som många gånger agerar som en grupp individer snarare än som ett enhetligt kollektiv – följer instabila och osäkra regler. Verken resulterar ofta i känslosamma abstrakta situationer, som kan liknas vid ett rituellt spel. Hofmanns verk transformerar det icke-spektakulära till något spektakulärt och intresseväckande där identiteter och gemenskaper både löses upp och flätas samman.

Lukas Hofmanns performance ”Into the Unknown” på Moderna Museet Malmö refererar till en mängd olika ämnen, såsom religiösa ceremonier, konsthistoria och personliga frågor. Arrangemanget och koreografin av föremål och människor blir en ritual, eller kanske ett membran, i gränsen mellan det statiska och det levande, det flytande och det fasta.

Aktörer:

mirabella paidamwoyo dziruni
Dourane Fall
Lukas Hofmann
Scott Hopper
Nicole Walker
Marat Zakirov

Kläder

Louise Lyngh Bjerregaard

Bilder

Personer agerar i en performance
Lukas Hofmann, Into the Unknown, Performance, 2021 Foto: Iryna Drahun
Person som agerar i performance bakom glasvägg
Lukas Hofmann, Into the Unknown, Performance, 2021 Foto: Iryna Drahun
Foto av sex personer som framför performance
Lukas Hofmann, Into the Unknown, Performance, 2021 Foto: Iryna Drahun
Foto av performance med kvinna och trädockor
Julia Bondesson, Ur performance "Vagga mina ben", 2021 Foto: Helene Toresdotter