BEGRÄNSAT ANTAL PLATSER. Vi har fri entré men för att säkra din plats, eller undvika väntan, rekommenderar vi förbokning av biljett – boka din biljett här.

Foto av stående kvinna som håller för sina öron

Barbora Vilkaityte, 2021 © Barbora Vilkaityte

För ett skört ögonblick

Performance

4.6 2021 – 30.1 2022

Malmö

Moderna Museet Malmö presenterar en performancetrilogi med Julia Bondesson, Lukáš Hofmann och Barbora Vilkaitytė. ”För ett skört ögonblick” är en utställning spridd över tid i form av tre performanceverk med och av de tre konstnärerna.

I sina arbeten förenar de på olika vis performance och dans med installation och objekt, och skapar relationer mellan aktörer, betraktare och platsen.

Bakgrunden till projektet är löst inspirerat av konceptet ”The Otherworld”, som antropologen och shamanen Susan Greenwood beskriver som ”en plats för total absorption, där andra världsliga varelser har sitt eget liv i en alternativ verklighet som är nära kopplad till drömmar”. Denna plats existerar parallellt till den fysiska verkligheten och kan på olika vis regisseras och öppnas upp. För ett skört ögonblick utmanar och kanske även rubbar konstnärerna betraktarens uppmärksamhet och nyfikenhet. Verkligheten som vi känner den vidgas då andra perspektiv framträder.

Barbora Vilkaitytė

Konstnären Barbora Vilkaitytė rör sig inom fälten dans, koreografi och performance. Hennes fokus är nya former av fysiska uttryck som skapas platsspecifikt genom att återaktivera och återkänna rörelser och dansfraser. Hon betraktar ”plats” som ett fenomen och en behållare av energier, en historia att kommunicera med. I sitt arbete närmar sig Vilkaitytė ämnen som post-sovjetisk identitet, feminism, personliga arkiv, såväl som dagens konsumtion från forna, emotionella och expressionistiska perspektiv.

Den 26 och 28 augusti inleder Barbora Vilkaitytė med performance av ”Against articulation” och ”NICE” från det pågående projektet ATVANGA. Atvanga är ett ålderdomligt litauiskt ord som betyder vila, stopp, paus, respit och skydd. 

Lukáš Hofmann

Den tjeckiska konstnären Lukáš Hofmann använder performance som ett medel för att skapa situationer med intensiv närvaro där aktörerna – som agerar som en grupp individer snarare än som ett enhetligt kollektiv – följer instabila och osäkra regler. Verken resulterar ofta i känslosamma abstrakta situationer, som kan liknas vid ett rituellt spel. Hofmanns verk transformerar det icke-spektakulära till något spektakulärt och intresseväckande där identiteter och gemenskaper både löses upp och flätas samman.

Två personer liggande på golv
Lukas Hofmann, Frenzied Chirping, Performance at Daily Lazy, 2017 Foto: Yiorgos Mavropoulos

Julia Bondesson

Genom sina intuitiva, performativa verk belyser den svenska konstnären Julia Bondesson en animistisk inställning som osäkrar skillnaden mellan objekt och subjekt. Bondesson hänvisar till den performativa aktiviteten och sitt samspel med sina skulpturer som ”en dans”, där en intim och emotionell relation uppstår mellan verken och konstnären. Skulpturerna blir till ambivalenta karaktärer – farkoster mellan det livlösa och det livaktiga.

Curatorer: Andreas Nilsson och Maija Rudovska

Händelser

Foto av stående kvinna som håller för sina öron
  • Performance

För ett skört ögonblick: Barbora Vilkaitytė

Foto av stående kvinna som håller för sina öron
  • Performance

För ett skört ögonblick: Barbora Vilkaitytė