konstverk gjort av tändstickor i olika färger

Moataz Nasr, Khayameya (detalj), 2011–2012 Courtesy: Continua Gallery och konstnären

Frukostföreläsning

Möt konstnären Moataz Nasr

30.4 2024

Malmö

I en frukostföreläsning möter vi den egyptiska konstnären Moataz Nasr, en av de medverkande konstnärerna i utställningen ”Oläkt”. Nasr slog igenom på den internationella konstscenen 2001 och har sedan dess blivit en av de mest etablerade konstnärerna inom arabisk samtidskonst.

Genom att visa komplexa kulturella processer som för närvarande pågår i den islamiska världen, överskrider Moataz Nasr´s verk geografiska gränser och ger röst åt den afrikanska kontinentens oro och plågor. Känslan av att tillhöra ett specifikt geopolitiskt och kulturellt sammanhang och behovet av att upprätthålla en koppling till sitt hemland är centrala element i konstnärens liv och arbete. Moataz Nasr anser att konst och liv är oskiljaktiga.