Vi öppnar snart nytt café. För tillfället kan vi därför endast erbjuda enklare fika.

Foto av mansrygg med hand som håller en teckning

Gideonsson/Londré, Ansamlingar, performance, 2022 Foto: Gideonsson/Londré

Gideonsson/Londré – Ansamlingar

Performance i utställningen

26.2 2022 – 27.2 2022

Malmö

Vi inviger vår utställning ”Betingad rörelse” med performance. Konstnärsduon Gideonsson/Londré, som curaterat utställningen tillsammans med museets intendent Andreas Nilsson, framför en performance mitt i utställningen.

I ett nära samarbete med Moderna Museets konservatorer har konstnärsduon Gideonsson/Londré följt det förberedande arbetet med de verk som presenteras i utställningen Betingad rörelse. Bland annat har de intresserat sig för hur ett konstverk härbärgeras i kroppen genom den konserverande metoden, vilket öppnar upp för andra former av lagring och överföringar, där bevaringen blir något ständigt pågående. Förutom teckningar, som är sammansättningar av information från konservatorernas fysiska förnimmelser, består verket av en performance i tre olika delar där Gideonsson/Londré gradvis berör konservatorernas praktik som en kollektiv kropp.

Om Gideonsson/Londré

Konstnärsduon Gideon/Londré arbetar för att hitta en gemensam kropp att producera kunskap och erfarenhet genom, som går bortom den individuella intentionen. Verken tar sig uttryck i performance, skulpturer och installationer där alternativa tidsuppfattningar och beteendemönster i nya sammansättningar av kroppar och språk utforskas.  

Gideonsson/Londré bor och arbetar i Kallrör, Sverige, och tog en MFA från Kungliga Konsthögskolan 2014. De driver även Konstfrämjandet Jämtland tillsammans med Christina Langert och Ola Fransson.