foto av föremål

Adrián Villar Rojas, Los Teatros de Saturno III, From the series Fantasma (Ghost), 2014 Foto: Jörg Bauman. Courtesy konstnären; kurimanzutto, Mexico City; Marian Goodman Gallery London, Paris och New York

Halvdagsseminarium med nätverket Konst och Natur

Föreläsningar, samtal, workshop

1.6 2023

Malmö

Konstmuseer kan vara viktiga aktörer i omställningen till en hållbar värld. Hur kan vi arbeta på bästa sätt? Vad kan vi lära av varandra och av den senaste forskningen på området? Dagen bjuder på såväl föreläsningar som samtal och en praktisk workshop. Välkommen till en inspirerande halvdag!

Program

Kl 12.30 Registrering och hämtning av lunchpåse
(Wrap med romansallad, marinerade grönsaker, hummus och ärtskott och bubbelvatten)

Kl 13 Hej och välkomna

Kl 13.15 Keynote Speaker Nikolaj Schultz: ”Aesthetics and ecology”

Nikolaj Schultz (f. 1990 i Århus) är sociolog och fokuserar på klimatförändringarnas konsekvenser för sociologisk teori. Nyligen skrev han boken ”On the Emergence of an Ecological Class” (Polity Books, 2022) tillsammans med den franske filosofen Bruno Latour. Hans senaste bok ”Land Sickness” har kommit ut på förlaget Polity Books 2023.

Kl 14.05 Caroline Mårtensson: ”Artistic Methods for Ecological Reading Skills and Norm Change”

Caroline Mårtensson (f. 1977) är verksam i Halland och har en MFA från Konsthögskolan i Malmö. Hon arbetar tvärvetenskapligt i poetiska, efterforskande verk som försöker förstå sambanden mellan oss människor och vår omgivning. Presentationen kommer, genom konkreta exempel, att handla om engagemang och handlingskraft genom konstnärlig praktik.

Kl 14.40 Workshop och kaffe med Caroline Mårtensson
Workshopen tar avstamp i några under föreläsningen presenterade frågeställningar. Tillsammans ger vi oss ut på en tur till en närbelägen ruderatmark för att samtala om våra möjligheter att gripa in i och gå i dialog med samtida miljödebatter, posthumanistiska idéer om mellanartlig samhörighet och skriande behov av samhällsomställning.

Kl. 15.45 Kata Nylén, klimatpsykolog: ”What is the role of museums in a climate changing world? How can we create change and build resilience from a climate psychologist point of view.”

Kata Nylén är psykolog och specialiserad på organisationspsykologi. Hon är medgrundare av Klimatpsykologerna och föreläser regelbundet om klimatpsykologi och klimatångest hos barn.

Kl 16.35 Sammanfattning av dagen

Kl 17 Tack och på återseende nästa år!