UIP 27. Från UIP 27. Från Passerelle – Centre for Contemporary Art i Frankrike. Courtesy of the artist. Foto: Bo Tengberg

Joachim Hamou

"UIP 27"

Malmö

Som avslutning på Modernautställningen 2014 – Society Acts presenteras den 23-25 januari ett möjligt framtida scenario för Israel- och Palestinakonflikten. I ett samarbete mellan Moderna Museet Malmö och Inkonst ger konstnären Joachim Hamou performancen ”UIP 27” – en förkortning för United Israel Palestine år 2027.

MALMÖ. 23–25 JANUARI 2015. PLATS: INKONST

Det blir tre dagar av debatter och filminspelningar med jurister, aktivister, forskare och vittnen – som tillsammans med skådespelare och publiken berör olika delar av den långvariga konflikten.

 

Med en omfattande scenografi har Inkonst teater förvandlats till en rättssal som under tre dagar kommer att röra sig mellan verklighet och fiktion. Vi följer ett fiktivt rättsfall om ett område mark som två familjer – en israelisk och en palestinsk – tvistar om. Varje dag sker en debatt följt av en filminspelning inför publik. Joachim Hamou (FR/SE/DK) har arbetat fram konceptet där bland annat jurister och forskare diskuterar rättsfallet utifrån sina professionella synvinklar på frågor om territorier och ägande. I kontrast till det juridiska perspektivet står de psykologiska, fysiska och relationella karaktärerna. Här kommer aktivister, faktiska vittnen men också publiken in – alla som är på plats i rummet kan bli medregissörer till UIP 27. Under filminspelningen framförs samtalet igen, denna gång med skådespelare.

Första delen av projektet genomfördes på Passerelle – Centre for Contemporary Art i Frankrike i december föra året. Projektet kommer efter framförandet i Malmö att resultera i en drama-dokumentär. Joachim Hamou är verksam inom både bildkonst och scenkonst och hade länge sin bas i Köpenhamn där han bland annat startat flera egna institutioner, exempelvis Rio Bravo. Numera är Hamou baserad i Paris där han bland annat driver castillo/corrales, en verksamhet som både är utställningshall och förlag.

 

PROGRAM 23-25 JANUARI

23 januari – Lagars legitimitet
Kl. 14-16. Paneldiskussion: Israel/Palestina styrs av flera lagar och konstitutioner. Hur skulle exempelvis den internationella brottmålsdomstolen förhålla sig till den typen av konstitutionell pluralism? Deltagare: Richard Shusterman, filosof och f.d. israelisk kapten, Poya Pakzad, Mellemfolkeligt Samvirke.
Kl. 18-20. Filminspelning: Öppning av rättsfallet.

24 januari – Militärens vittnesmål
Kl. 14-16. Paneldiskussion: Kan en militär ställas till ansvar för handlingar som utförs under nationell lag? Hur kan en militär ge vittnesmål om sina handlingar? Är militärer lojala till ett politiskt system eller en personlig övertygelse, och var går gränsen? Deltagare: Richard Shusterman, filosof och f.d. israelisk kapten, Runa Johannessen, arkitekt och doktorand i relationerna mellan arkitektur och territoriella konflikter vid Köpenhamns universitet.
Kl. 18-20. Filminspelning: vittnesmål av Richard Shusterman.

25 januari – Territoriella begrepp
Kl. 12-14. Paneldiskussion: Genom avvikande exempel visas hur begrepp som ’territorium’ genom maktutövande och lagar kan förändras och förhandlas för att passa en viss politisk inriktning. Deltagare: Runa Johannessen, arkitekt och doktorand i relationerna mellan arkitektur och territoriella konflikter vid Köpenhamns universitet.
Kl. 16-18. Filminspelning: Rättegångsbevis från landundersökningen.

Koncept & regi: Joachim Hamou.
Medverkande:  Mireille Perrier, Anders Mossling, Leila Haji Linder, Nasreen Aljanabi Larsson, Richard Shusterman, Runa Johannessen, Poya Pakzad med flera.
Scenbild: Henrik Malmqvist.
Språk: Engelska.
 

Fri entré! Som publik kan man komma och gå som man vill under paneldiskussionerna.
OBS! Plats: Inkonst, Bergsgatan 29, Malmö.

UIP27 är ett samarbete mellan Moderna Museet Malmö och Inkonst och är en del av Modernautställningen 2014 – Society Acts. Utställningen avslutas 25 januari.