Foto av träskulptur som sitter

Julia Bondesson, Mother, 2021 Foto: Helene Toresdotter

Konstnärssamtal – Julia Bondesson

25.11 2021

Malmö

Med utgångspunkt i Julia Bondessons aktuella utställning Vagga mina ben, samtalar curator Andreas Nilsson med Bondesson om hennes konstnärskap.

Julia Bondessons verk föreställer ofta kroppar och kroppsdelar, laddade med både skönhet och vemod. Verken kombinerar det estetiska med det psykologiska. Skulpturerna – varsamt tillhuggna och frammejslade, ibland med spår av brännmärken – påvisar en utsatthet och en sårbarhet. Stilla intar de gallerirummen som till synes vilande aktörer.

Julia Bondesson (född 1983) bor och arbetar i norra Skåne. Hon tog sin examen vid Kungliga Konsthögskolan i Stockholm 2011, och har även studerat handskdockteater i Taiwan och konst i Japan och Thailand.