Museet är tillfälligt stängt med anledning av coronapandemin. Vi öppnar igen 16 juni 2020. Läs mer om museets åtgärder

Installationsvy Johan Röing, Moderna Museet Malmö 2019 Foto: Helene Toresdotter/Moderna Museet

Majlis Agbeck & Johan Röing

Konstnärssamtal under ledning av museichef Iris Müller-Westermann

3.10 2019 – 3.10 2019

Malmö

De båda Malmöbaserade konstnärerna Majlis Agbeck och Johan Röing presenteras just nu i varsin utställning på Moderna Museet Malmö. Här samtalar de båda om sina arbeten och tekniker tillsammans med museichef och curator Iris Müller-Westermann.

Majlis Agbeck skapar i sina målningar och broderier besynnerliga världar där obestämbara djur är återkommande motiv. Agbecks genomlysta bildvärldar där tyngdkraften verkar vara upplöst är mycket egna och liknar ingenting annat. Här anas spår av barndomens minnen. Djuren som förekommer är hybrider mellan däggdjur och fåglar. De möter eller undersöker en utanförliggande värld som delvis tränger sig på eller väcker djurens nyfikenhet. Med tunna trådar broderar Agbeck berättelser om ett försiktigt utforskande av relationer, av att närma sig en okänd värld utanför sin egen begränsning där inget är en självklarhet.

Johan Röing är först och främst skulptör. Med stor skicklighet och vördnad och än större tillit till sin intuition, hänger han sig åt materialet trä. Han bearbetar det med motorsåg och vinkelslip men förlorar aldrig dialogen med det. Även om hans konst under årens lopp har rört sig från det figurativa till en större och större abstraktion, har Röings skulpturer behållit något arkaiskt och hemlighetsfull över sig. De senaste verken är monokroma paneler som har en nästan kyrklig karaktär. Typiskt för Röing är också basen för hans skulpturer, som är en väsentlig del av verken och som han skapar och väljer med stor omsorg.

Installationsvy Majlis Agbeck, Moderna Museet Malmö 2019 Foto: Helene Toresdotter/Moderna Museet