Still from The Stuart Hall Project

Moderna Talks

8.11 2016 – 8.11 2016

Malmö

Moderna Talks är en ny spännande samtalsserie där Moderna Museet Malmö i samarbete med STUDIO tar de internationella konstsamtalen till Malmö. Först ut är filmvisning av John Akomfrahs The Stuart Hall Project med efterföljande panelsamtal där målsättningen är att väcka frågeställningar om (västerländska) museisamlingar, och om deras del i berättelser och stereotyper som de cementerar.

Stuart Hall (1932-2014) är en ikon inom cultural studies. Han blev tongivande inte bara för den politiska rörelsen New Left, utan också för fältet med postkoloniala studier och frågor som mångkultur, rasism, etnicitet och identitet.

Kvällen inleds med filmvisning av The Stuart Hall Project av den brittiske konstnären John Akomfrah. Akomfrah har skapat en filmessä som uteslutande består av klipp ur Halls produktion inom teve, radio och fotografi. Musiken till filmen är komponerad av Miles Davis, Halls musikaliska ledstjärna. Halls centrala tes är att våra identiteter kontinuerligt formas av miljöfaktorer, och för att illustrera detta hänvisar han ofta till sina egna erfarenheter från uppväxten i Jamaica med skotskt, afrikanskt och portugisiskt-judiskt påbrå. Filmen är inte bara ett porträtt av Hall själv och det som kom att bli hans hemland, utan även en fascinerande inblick i hur Storbritannien i många decennier använt dokumentärformatet för att utforska temat identitet.

Efter filmen följer en paneldebatt om museers ansvar för de berättelser de förmedlar via sina samlingar och vilka stereotyper som dessa kan reproducera. I panelen medverkar Temi Odumosu, konsthistoriker vid Malmö högskola, Runo Lagomarsino, konstnär Malmö/São Paulo och Parvin Ardalan, författare. Moderator är John Peter Nilsson, tidigare chef för Moderna Museet Malmö.