Koreografi med människor och växter.

MONSTRA - performance av Elisabete Finger & Manuela Eichner Foto: Debby Gram Foto: Debby Gram

Sensing Nature from Within: Monstra

Performance i regi av Elisabete Finger och Manuela Eichner

8.2 2020

Malmö

Projektet Sensing Nature from Within består dels av en internationell konstutställning, dels av ett gediget program med föreläsningar, samtal och performance. Välkommen till den starka performancen Monstra, som bland annat väcker frågor kring människans ställning i relation till den övriga naturen och om vad som ses som lämpligt kvinnligt beteende.

I många kulturer har jorden lovsjungits som en kvinna eller en livmoder och dyrkats som Moder Jord. Samtidigt har kvinnors samröre med den omgivande naturen ofta dömts ut som häxeri och genom historien straffats hårt. I ett format som närmast påminner om en ritual ställs i Monstra det klassiska mot det absurda och det organiska mot det artificiella. I mötet mellan dessa kontraster manifesteras många av våra kulturers godtyckliga idéer om människans ställning i relation till den övriga naturen och om acceptabelt kvinnligt beteende. Under föreställningens gång blir kvinnornas och växternas kroppar gradvis allt vildare, alltmer oförutsägbara, allt starkare och potentiellt också farliga.

Verket framförs av Kitty Katt, Danielli Mendes, Josefa Pereira, Mariana Costa och Patrícia Bergantin som alla även medverkat till koreografin.

Observera att performancen innehåller en del starka scener.

Performancen Monstra presenteras i samarbete med BARCO och Iaspis, Konstnärsnämndens internationella program för bild- och formkonstnärer.

Curator: Joa Ljungberg