Foto av man och kvinna

Salad Hilowle och Tina M Campt, 2022 Foto: Louise Helmfrid och Dorothy Hong

Tina M. Campt samtalar med Salad Hilowle

Konst och forskning möts

29.9 2022

Malmö

Välkommen att delta när Tina M. Campt, professor i humaniora, och Salad Hilowle, konstnär, möts i ett samtal om svarthet och samtidskonst. Samtalet är ett samarrangemang mellan Malmö Konst, Malmö konstmuseum, Moderna Museet Malmö, Malmö konsthall och Lunds konsthall och äger rum på Malmö konstmuseum.

Personligt och nyfiket – med nuet i fokus – beskriver Campt en svarthet som inte står i relation till vitheten. Campts bild rymmer en komplexitet av nyanser av både glädje och sorg.

I sin senaste bok A Black Gaze, Artists Changing How We See (2021) teoretiserar och diskuterar Tina M. Campt svarthet genom internationellt uppmärksammade samtidskonstnärer som Arthur Jafa, Deana Lawson och Simone Leigh. Campt lyfter konstnärer som skapar bilder som flödar, som återupplivar och omvärderar det historiska och samtida arkivet över svartas liv på radikala sätt. Hon är en av de grundläggande forskarna inom Black European Studies och har i sitt tidigare arbete undersökt genus, ras och diasporisk bildning i svarta samhällen i Europa, med fokus på den roll som det folkliga fotografiet spelar i historiska tolkningsprocesser.

Salad Hilowle utforskar i sitt konstnärskap svarthet i en svensk kontext. I samtalet med Campt söker Hilowle svar på frågor om svarthet som Campt bland annat beskriver i boken A Black Gaze. Gäller Campts formuleringar kring svarthet enbart den afro-amerikanska diasporan? Eller går formuleringarna att överföra till liknande samtal i Sverige och Europa? Frågeställningarna och utforskandet blir ramen för samtalet.