Stillbild från video med ljusa streck och former.

Christine Ödlund, videostills Plant-Man-Electro, 26:15 min loop, 2018-2019. Teslasfär bild och ljud: Christine Ödlund, Kirlianfotografi & ljud: Valdemar Asp

Sensing Nature from Within: Lyssna till träden och tala med blommorna

Seminarie, panelsamtal och after work

27.2 2020 – 27.2 2020

Malmö

Projektet Sensing Nature from Within består dels av en internationell konstutställning, dels av ett gediget program med föreläsningar, samtal och performance.

I det tredje seminariet kopplat till utställningen diskuteras om vi kan utveckla mer empatiska och solidariska relationer till andra levande arter? Kan vi på sikt överbrygga språkbarriärer mellan människa och växt? Erkännandet av intelligens, känsloliv och språk, bortom det mänskliga, öppnar för nya möjligheter. Seminariet inleds med två föreläsningar följt av ett modererat samtal mellan seminariedeltagare och publik. Diskussionerna kan med fördel fortsätta i vårt café som håller öppet för after work.

Christine Ödlund: Programmet tar sin utgångspunkt i Christine Ödlunds konstnärliga praktik och verket ”Elekroakustiska aspekter av människa och växt” som hon visar i utställningen Sensing Nature from Within. Ödlund har under många år intresserat sig för icke-mänsklig intelligens samt för språkbarriärer mellan människa och växt. Hennes konst är resultatet av intressanta korsbefruktningar mellan naturvetenskap, metafysik och elektroakustisk musik. I sprickorna mellan olika kunskapssystem och idétraditioner hittar Ödlund intressant stoff som kan inspirera till en förändrad natursyn.

EvaMarie Lindahl: Verksam som bildkonstnär och doktorand i konstnärlig forskning och kritiska djurstudier vid Centre for Human Animal Studies vid Edge Hill University, Storbritannien. Hennes researchbaserade konstprojekt befinner sig i skärningspunkten mellan kritiska djurstudier, bildkonst och aktivism. I sina projekt ifrågasätter Lindahl ständigt skrivningen av konsthistoria från en antropocentrisk och patriarkal position genom att korrigera, skriva om och föreställa sig nya (konst)historier. I sin presentation kommer hon att prata om konstnärers ansvar gentemot andra djur och antropomorfism som möjlighet till maktförskjutning och konstnärlig metod.

Moderator: Diego Galafassi. Konstnär och hållbarhetsforskare vid Lunds universitet. Galafassi undersöker fantasins och kreativitetens betydelse för en nödvändig samhällsomvandling. Han är även involverad i forskningsprojektet Art4SDG som undersöker konstbaserade metoder för att nå FN:s globala hållbarhetsmål.

Curator: Joa Ljungberg