Vi öppnar snart nytt café. För tillfället kan vi därför endast erbjuda enklare fika.

Stillbild från video med ungdomar samlade under träddunge.

The Otolith Group, O Horizon, 2018 © Courtesy of The Otolith Group and LUX, London

Sensing Nature from Within: Inre omställning för en hållbar värld

Seminarie, panelsamtal och after work

6.3 2020

Malmö

I det fjärde och avslutande seminariet kopplat till utställningen Sensing Nature from Within diskuteras hur vi kan röra oss mot ett mer hållbart sätt att tänka och leva?

I takt med att kunskapen ökat om den förstörelse som människan åsamkat den levande jorden har sökandet efter en ny etik vuxit sig allt starkare. Seminariet inleds med tre föreläsningar följt av ett modererat samtal mellan seminariedeltagare och publik. Diskussionerna kan med fördel fortsätta i vårt café som håller öppet för after work.

Helena Granström: Författare, poet och civilisationskritiker med bakgrund i teoretisk fysik och matematik. Granskar det moderna samhällets natursyn och teknikens inverkan på mänskligt liv.

Christine Wamsler: Professor i hållbarhetsstudier vid Lunds universitet. Driver forskningsprojektet The Contemplative Sustainable Futures Program som fokuserar på inre omställning för hållbarhet.

Diego Galafassi: Konstnär och hållbarhetsforskare vid Lunds universitet. Undersöker fantasins och kreativitetens betydelse för en nödvändig samhällsomvandling. Medverkar i konstprojektet BREATHE.

Moderator: Ludwig Bengtsson Sonesson. Projektledare och kommunikatör på Hållbarhetsforum vid Lunds universitet.

Curator: Joa Ljungberg