Vernissage Oläkt, 2024

Vernissage: Oläkt

Var med på invigningen!

1.3 2024

Malmö

Välkommen till förhandsvisning av den internationella grupputställningen ”Oläkt” som visas i Turbinhallen och på Lastkajen. Saif Waleed (santur) och Ghazwan Numan (viola) ur Mazguf Ensemble spelar i museets nya Kafé Sisko.

Kl 18 invignings utställningen med tal av Gitte Ørskou, överintendent Moderna Museet och Elisabeth Millqvist, museichef Moderna Museet Malmö.

Utställningens curatorer Abir Boukhari och Joa Ljungberg presenterar utställningen i närvaro av konstnärerna Muhammad Ali, Héla Ammar, Selim Ben Cheikh, Shady Elnoshokaty, Safaa Erruas, Khaled Hafez, Adrian Paci och Mouna Jemal Siala.

Varmt välkomna!