Lastkajen, ineriör

Foto: Åk E:son Lindman

Lastkajen

Lastkajen är den största lokalen som erbjuds för uthyrning på Moderna Museet Malmö. Rummet passar väl för föreläsningar men kan givetvis även anpassas efter andra lösningar och önskemål.

Lastkajen kan tidvis tas i anspråk av pågående utställningar, vid dessa tillfällen är rummet inte tillgängligt för uthyrning.

Max antal platser: 50 personer
Lastkajen erbjuder projektor, duk och mikrofon.

Publicerad 27 november 2015 · Uppdaterad 23 juli 2020