Moderna Museet är öppet men ditt museibesök kanske blir lite annorlunda just nu. Vi vidtar åtgärder för att minska smittspridning av coronaviruset. Förköpsbiljett krävs av alla besökare. Läs mer om vad som gäller inför ditt besök

Verkstan, interiör

Foto: Åsa Lundén/Moderna Museet

Verkstan

Verkstan påminner om byggnadens historia. Mitt i rummet finns den gamla turbinen bevarad, från tiden då byggnaden rymde ett elektricitetsverk. Här erbjuds en annorlunda miljö, som kan anpassas efter olika arrangemang och önskemål.

Verkstan kan tidvis tas i anspråk av pågående utställningar, vid dessa tillfällen är rummet inte tillgängligt för uthyrning.

Max antal platser: 25 personer
Verkstan erbjuder projektor, duk och mikrofon.

Publicerad 27 november 2015 · Uppdaterad 24 januari 2018