Verkstan, interiör

Foto: Åsa Lundén/Moderna Museet

Verkstan

Verkstan påminner om byggnadens historia. Mitt i rummet finns den gamla turbinen bevarad, från tiden då byggnaden rymde ett elektricitetsverk. Här erbjuds en annorlunda miljö, som kan anpassas efter olika arrangemang och önskemål.

Verkstan kan tidvis tas i anspråk av pågående utställningar, vid dessa tillfällen är rummet inte tillgängligt för uthyrning.

Max antal platser: 25 personer
Verkstan erbjuder projektor, duk och mikrofon.

Publicerad 27 november 2015 · Uppdaterad 24 januari 2018