Shaza Albatal, Detalj av Hopp som föddes ur outgrundlig smärta, 2014 Courtesy of the artist © Shaza Albatal

En sårad dröm

Ett konstnärligt projekt som lyfter erfarenheter av migration

6.12 2014 – 11.1 2015

Malmö

På lastkajen presenteras grupputställningen ”En sårad dröm” som genom skulptur, måleri, film och poesi försöker skapa sprickor i etablerade institutioner och skapa ett utrymme för mer än bara en sanning. Utställningen är ett samarbete mellan S.A.Y projektet inom Individuell människohjälp och Moderna Museet i Malmö.

En sårad dröm är en utställning som berör olika erfarenheter av migration, men som också uppmanar besökare att vända spegeln mot sig själva med frågan: hur är jag delaktig i det här? Ges erfarenheter av migration plats i samhället i stort och vems kunskaper har ett värde?

Utställningen är en del av S.A.Y-projektet (Stories, Art, You), som startade under hösten 2013. S.A.Y. grundar sig i delaktighet och att alla ska ha möjlighet att göra sin röst hörd. Utställningen har därför vuxit fram som en kollektiv process, där deltagarna på olika sätt har fått uttrycka sig kreativt och konstnärligt. Under arbetets gång har utställningstematiken förändrats och på vägen berört många aspekter av frihet och ofrihet.

En sårad dröm handlar om strävan efter frihet och jämlikhet, om makt, migration och rasism och om hur allt är sammankopplat. Den handlar om synliga och osynliga gränser, om saknad, om hopp som blir som sår på våra drömmar. Men den handlar också om styrkan i drömmen och möjligheten för förändring. En sårad dröm berör även vilka sanningar som får plats inom etablerade institutioner och i det offentliga rummet, och vilka röster som hörs och vilka som blir ifrågasatta.

Drömmen handlar om att aldrig bli förminskad till en erfarenhet eller en kategori vilket ofta sker i ett samhälle som rasifierar människor, delar in och kategoriserar kunskaper och erfarenheter. Olika kunskaper ges olika värden och olika mycket utrymme.

Medverkande: Abeer Qasem, Ahmad Abu Hashem, Ahmad Mustafavi, Aida Samani, Ayham Hamdouni, Besheir Nwofal, Hamid Ghorbani, Hawar Al kurdi, Intidar Hadi, Isam Kanan, Jihad Kteilah, Julijana Jumrukovska, Kasem Alali, Maria Fagerberg, Marie Osbeck, Mohamed Ali Al-temmimi, Mohamed Kaiyali, Nassim Mehrara, Osama Al aqssa, Paula Aracena, Racha Kaiyali, Rawan Habib, Shaza Albatal, Samah Al Abboodi, Zaki-mer 22.

Curator: Ana María Bermeo.

Bilder

Zaki-mer22
Detalj av Jag vill bara leva, 2014
© Courtesy of the artist
En sårad dröm - Ett konstnärligt projekt som lyfter erfarenheter av migration
© Courtesy of the artist