John Zurier, Silent, 2017. Foto: Peter Macchia

John Zurier

Åter fjärran

29.5 – 26.9 2021

Malmö

Den amerikanske konstnären John Zuriers målningar ger först intryck av att vara monokroma, men vid närmare observation upptäcks rika nyanser och modulationer i färgen och färgbehandlingen. Det är ett subtilt, finstämt och konsekvent abstrakt måleri där inget är överflödigt.

John Zurier arbetar på olika typer underlag. I dialoger mellan duken och färgen tar konstnären upp märken i vävnaden eller linjer som relaterar till bildformatet och förstärker det. Verken blir till i en meditativ process som kräver konstnärens uppmärksamhet och tar tid.

Världar och stämningar som öppnar sig vid betraktandet av Zuriers färgrum är drömaktiga och flyktiga. Linjer som betonar bildformatet eller märken som relaterar till duken och bildytan leder betraktaren snabbt tillbaka till målningen som fysiskt objekt och bjuder in till närvaro i nuet.

John Zurier föddes i Santa Monica, Kalifornien 1956. Han bor och arbetar i Berkeley, Kalifornien och i Reykjavik. Verken i utställningen är från de senaste åren. Många av dem är utförda på Island under 2020. Detta är John Zuriers första separat utställning på ett museum utanför USA. Zurier har studerat måleri på University of California, Berkeley. Utöver utställningar på gallerier i USA och Europa, har han visats bland annat på San Francisco Museum of Modern Art, San Francisco (2018), New Mexico Museum of Art, Santa Fe (2016) med flera museer samt på flera biennaler som Sao Paulo, Brasilien (2012), Whitney Biennial 2002 för att nämna några få. Moderna Museet har ett verk av konstnären i samlingen.

Curator: Iris Müller-Westermann

Utställningen visas i Högra och Nya gallerierna

Karta över Moderna Museet Malmö
Karta över Moderna Museet Malmö

Bilder

Monokrom målning i grönt
John Zurier, Votilækur (For Nina), 2016 Foto: Vigfús Birgisson
Målning i rosa och gult
John Zurier, Reykjavik-Berkeley, 2020 Foto: Nina Zurier