Group 2

Yael Bartana
Inferno, 2013 (stillbild från video/still from video)
© courtesy of Petzel Gallery, New York; Annet Gelink Gallery, Amsterdam, and Sommer Contemporary Art, Tel Aviv

The New Human

You and I in Global Wonderland

14.3 2015 – 18.10 2015

Malmö

I vår påbörjas det videobaserade utställningsprojektet THE NEW HUMAN på Moderna Museet Malmö. I två omfattande kapitel som visas två år på rad kommer människans förändrade livsvillkor att utforskas samtidigt som olika föreställningar om dess framtid presenteras. I det första kapitlet – You and I in Global Wonderland – som med start i mars tar hela det övre planet på museet i besittning, berörs högaktuella frågeställningar om bland annat migration, utanförskap, extremism och etableringen av nationalistiska och nyfascistiska rörelser i Sverige och Europa.

Bilder

Yael Bartana
Inferno, 2013 (stillbild från video/still from video)
© courtesy of Petzel Gallery, New York; Annet Gelink Gallery, Amsterdam, and Sommer Contemporary Art, Tel Aviv
Cao Fei
Whose Utopia- My future is not a dream
© Courtesy of the Artist