Yael Bartana, Inferno (stillbild från video), 2013 © courtesy of Petzel Gallery, New York; Annet Gelink Gallery, Amsterdam, and Sommer Contemporary Art, Tel Aviv

The New Human

You and I in Global Wonderland

14.3 2015 – 18.10 2015

Malmö

I vår påbörjas det videobaserade utställningsprojektet THE NEW HUMAN på Moderna Museet Malmö. I två omfattande kapitel som visas två år på rad kommer människans förändrade livsvillkor att utforskas samtidigt som olika föreställningar om dess framtid presenteras. I det första kapitlet – You and I in Global Wonderland – som med start i mars tar hela det övre planet på museet i besittning, berörs högaktuella frågeställningar om bland annat migration, utanförskap, extremism och etableringen av nationalistiska och nyfascistiska rörelser i Sverige och Europa.

THE NEW HUMAN tar avstamp i millenniumskiftet år 2000, som utgör en bortre tidsgräns för verken i projektet. Ett flertal samtida klassiker visas tillsammans med relativt nya och mindre kända produktioner. På Moderna Museet Malmö kommer THE NEW HUMAN att presenteras i två omfattande kapitel: ”You and I in Global Wonderland” i de övre gallerierna under 2015, och ”Knock, Knock, Is Anyone Home?” i Turbinhallen under 2016. Ytterligare ett kapitel kommer därefter att presenteras på Moderna Museet i Stockholm under 2016.

Konst har en förmåga att kunna rikta nytt ljus mot den verklighet som möter oss på gatan såväl som på skärmen, och att väcka nya frågeställningar om vår samtid. Kapitlet ”You and I in Global Wonderland” utforskar förhoppningar och drömmar men också känslor av osäkerhet, rädsla och frustration inför hur vi som människor bör och kan leva tillsammans i en förändlig värld. I utställningen medverkar elva internationellt verksamma och uppmärksammade konstnärer: Yael Bartana, Robert Boyd, Loulou Cherinet, Ioana Cojocariu, Cao Fei, Esra Ersen, Isaac Julien, Santiago Mostyn, Adrian Paci, Tomáš Rafa och Ferhat Özgür.

Vi får vi ta del av erfarenheter från gigantiska omvälvningar och flöden av mänsklig migration som krig, klimatförändringar och en global ekonomi har medfört. Vi konfronteras med vår samtids politiska och religiösa extremism, och vi påminns om hur ett kolonialt förflutet fortsätter att påverka hur vi bemöter och behandlar varandra idag. Kapitlet andas en sorg över något som gått förlorat, kanske ett tidigare liv som raserats av krig. Samtidigt genomsyras utställningen av en vibrerande mänsklighet och visar oss exempel både på den vilsenhet och komik som kan uppstå i mötet mellan olika kulturer, språk och livsstilar.

Curator: Joa Ljungberg.

Programtidning

Till utställningen finns en omfattande programtidning med information om alla filmer som visas. Ta med dig ett exemplar kostnadsfritt när du besöker museet eller läs den här: Programtidning THe New Human (pdf)

Bilder

Isaac Julien, Paradise Omeros (stillbild från video), 2002 © Isaac Julien
Isaac Julien, Paradise Omeros (stillbild från video), 2002 © Isaac Julien
Isaac Julien, Paradise Omeros (stillbild från video), 2002 © Isaac Julien
Cao Fei, Whose Utopia- My future is not a dream © Courtesy of the Artist