Museet är tillfälligt stängt med anledning av Folkhälsomyndighetens allmänna råd kring coronaviruset. Vi håller stängt tills vidare. Läs mer om stängningen och biljettåterköp

Datoranimerad schimpans riktar blicken mot betraktaren.

Ed Atkins, Even Pricks, 16:10 HD video with 5.1 surround sound 8 minutes, 2013 © Courtesy the artist and Cabinet, London

THE NEW HUMAN

Knock, Knock, Is Anyone Home?

27.2 2016 – 4.9 2016

Malmö

Moderna Museet Malmö presenterar nu det andra kapitlet av det omfattande och videobaserade utställningsprojektet THE NEW HUMAN, vilket utforskar människans livsvillkor i en snabbt föränderlig värld. Underrubriken, Knock, Knock, Is Anyone Home?, syftar denna gång på närvaron av mänskligt liv och adresserar en uppluckring av skiljelinjen mellan människa och maskin.

Bilder

Ursula Mayer, Atom Spirit, Production still 16 mm on HD, 2016 © The Artist
Ursula Mayer, Atom Spirit, Production still 16 mm on HD, 2016 © The Artist