Moderna Museet är öppet men ditt museibesök kanske blir lite annorlunda just nu. Vi vidtar åtgärder för att minska smittspridning av coronaviruset. Förköpsbiljett krävs av alla besökare. Läs mer om vad som gäller inför ditt besök

Man som monterar fil i projektor.

Tony Cokes, 1!, 2004 © Courtesy Tony Cokes; Greene Naftali, New York; Electronic Arts Intermix (EAI), New York.

Tony Cokes

23.4 2019 – 5.5 2019

Malmö

I sitt arbete sammanför konstnären Tony Cokes (f. 1956) politiska diskussioner med mediekritik, och text och musik är återkommande viktiga kompo-nenter. I samband med festivalen Intonal presenterar Moderna Museet Malmö två av Tony Cokes videoverk: Mikrohaus, or the black atlantic?, och 1!.

Mikrohaus, or the black atlantic? är inspirerat av musikkritikern Philip Sherburnes texter, och hans tankar kring minimalistisk techno och housemusik. Verket, som också lånar utdrag ur boken The Black Atlantic: Modernity and Double Consciousness (1994) av den brittiske kulturteoretikern Paul Gilroy, lyfter frågor kring både minimalistisk elektronisk musikhistoria och socio-politiska maktstrukturer.

Videoverket 1! ställer titlarna på en stor mängd album, framför allt elektronisk musik, från åren 1997-2002, mot utdrag från en kritisk essä av musikkritikern och filosofen Christoph Cox. 1! belyser bland annat tekniska och filosofiska frågor kring experimentell electronica och rockmusik. Mannen som sköter filmprojektorn i videon kan också ses som en metafor för hur viss kulturverksamhet alltmer anammar en kombination av konsumtion och produktion, exempelvis i rollen som DJ, och rubbar den traditionella rollen som konstnär eller musiker.

Curator: Andreas Nilsson.

Bilder

Man som monterar fil i projektor.
Tony Cokes, 1!, 2004 © Courtesy Tony Cokes; Greene Naftali, New York; Electronic Arts Intermix (EAI), New York.
Vit text mot svart bakgrund.
Tony Cokes, Mikrohaus, or the black atlantic?, 2006-2008 Courtesy Tony Cokes; Greene Naftali, New York; Electronic Arts Intermix (EAI), New York.